1 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 17.10.22