1 Protokoll Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser 12.10.2022