1 RETNINGSLINJER FOR KONTAKTUTVALGET FOR FUNKSJONSHEMMEDE I BOLIGER MED KOMMUNAL TJENESTETILKNYTNING