1 Eldreombodet oppfordrar partia til å ha eldre kandidatar med i toppen av listene til kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2023
2 Til lokale partilag via politisk sekretariat i kommunen