1 Søknad om serverings-/og skjenkebevilling for Pizzakjellern AS