1 Skjenkebevilling - enkeltanledning - Grendelaget KHK