1 Søknad om salgsbevilling i nytt lokale - KIWI 166 Andslimoen