1 Skjenkebevilling - enkeltanledning - Ungdomslaget Prøven