1 Orientering om bruk av Kommunalt næringsfond og Fiskeri- og Havbruksfond 2021