1 Rullering av Målselv kommunes veteranplan
2 Kommunal handlingsplan for ivaretakelse av veteraner og deres familier
3 Særutskrift - Kommunal handlingsplan for ivaretakelse av veteraner og deres familier
4 Veteranplan vedtatt i KS 07.05.15, sak 40-2015