eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Hopp over liste Sak
:
2019/452
:
Aud Nystad
:
Avsluttet
:
Sentral journalførende enhet i Målselv kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev Oversendelse av tinglyst adkomstrett Frei Børje Alander
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev 32/11 og 32/117 Underretning om ferdigstilling av oppmålingsforretning. Fradeling av boligtomter fra 32/42. Nils Arne Graneng
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev 32/156 Underretning om ferdigstilling av oppmålingsforretning. Fradeling av boligtomter fra 32/42. Isak M Engstad Nilsen
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev 32/157 Underretning om ferdigstilling av oppmålingsforretning. Fradeling av boligtomter fra 32/42. Morten Nilssen
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev 32/9 Underretning om ferdigstilling av oppmålingsforretning. Fradeling av boligtomter fra 32/42. Gjertrud Grimsbo
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev 32/74 Underretning om ferdigstilling av oppmålingsforretning. Fradeling av boligtomter fra 32/42. Harald Langnes
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev 32/183 Underretning om ferdigstilling av oppmålingsforretning. Fradeling av boligtomter fra 32/42. TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev 32/12 Underretning om ferdigstilling av oppmålingsforretning. Fradeling av boligtomter fra 32/42. Elin Løvland Fjell
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmålingsforretning. Fradeling av boligtomter fra 32/42. Frei Børje Alander m.fl.
2019/452 20221208 08.12.2022 Inngående brev 32/42 - Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing
2019/452 20221128 28.11.2022 Utgående brev 5418-32/202, 203 Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
2019/452 20221101 01.11.2022 Utgående brev Tinglysing av adkomstrett til fradelte tomtene Alander Rolf m.fl.
2019/452 20221209 09.12.2022 Internt notat uten oppfølging 32-42 Protokoll med vedlegg
2019/452 20220906 06.09.2022 Utgående brev Oversendelse av protokoll etter oppmålingsforretning. Fradeling av 3 tomt fra 32/42 Frei Børje Alander m.fl.
2019/452 20220713 13.07.2022 Utgående brev 32/42 Varsel om oppmålingsforretning 23. august 2022. Deling av 32/42 Frei Børje Alander m.fl.
2019/452 20220708 08.07.2022 Inngående brev 4 av 4 Rekvisisjon av oppmåling og matrikulering 32/42 Gunnar Alander
2019/452 20220708 08.07.2022 Inngående brev 3 av 4 Krav om matrikulering 32/42 Kurt Alander
2019/452 20220708 08.07.2022 Inngående brev 2 av 4 Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Deling av 32/42 Rolf Alander
2019/452 20220708 08.07.2022 Inngående brev 1 av 4 Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Deling av 32/42 Børje Alander
2019/452 20220704 04.07.2022 Inngående brev 32/42 - Plassering av tomt nr. 3 Kurt Alander
2019/452 20220706 06.07.2022 Utgående brev 32/42 Svar på søknad om fradeling av 3 boligtomter Gunnar Alander m.fl.
2019/452 20220624 24.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på sletting av jordskifte krev i sak 21-109074RFA Bakkehaug i Målselv kommune Jordskifterett Wenche Kaspersen
2019/452 20220616 16.06.2022 Inngående brev Melding om avslutta jordskiftesak 21-109074RFA Bakkehaug i Målselv kommune NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
2019/452 20220608 08.06.2022 Utgående brev 32/42 Partsbrev søknad om omdisponering Rolf Asbjørn Alander
2019/452 20220630 30.06.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift 32/42 Søknad om Omdisponering
2019/452 20221209 09.12.2022 Utgående brev 32/42 Omdisponering og deling Rolf Alander
2019/452 20220524 24.05.2022 Saksframlegg/innstilling 32/42 Søknad om Omdisponering
2019/452 20220510 10.05.2022 Inngående brev 32/42 - Nytt tomteforslag til tomt nr. 3 - alternativ plassering Kurt Alander
2019/452 20220420 20.04.2022 Utgående brev 32/42 Kommunale avløpsledninger Per Arne K Andreassen
2019/452 20220420 20.04.2022 Inngående brev 32/42 - Vannledninger Rundhaugen vassverk Rundhaug Vassverk
2019/452 20211117 17.11.2021 Utgående brev 32/42 Svar på henvendelse vedr fradelinger på eiendommen og forespørsel om oppmåling av tomt nr. 1 Kurt Alander m.fl.
2019/452 20211011 11.10.2021 Utgående brev 32/11, 32/42, 32/117 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
2019/452 20211004 04.10.2021 Utgående brev 32/42 - Tomt nr. 3. Nabovarsel, naboliste og litt informasjon Kurt Alander
2019/452 20210924 24.09.2021 Inngående brev 32/11, 32/42, 32/117 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
2019/452 20210924 24.09.2021 Inngående brev 32/11, 32/42, 32/117 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
2019/452 20210916 16.09.2021 Utgående brev 32/42 Orientering om videre saksgang for mottatt fradelingssøknad Gunnar Alander m.fl.
2019/452 20210621 21.06.2021 Inngående brev 32/42 - Fylkeskommunens uttalelse til høring av søknad om fradeling av 3 boligtomter- bnr 32/42 - Målselv kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
2019/452 20210617 17.06.2021 Inngående brev 32/42 - NVEs generelle tilbakemelding- Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 3 boligtomter - Målselv kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2019/452 20210611 11.06.2021 Inngående brev 32/42 - Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tre boligtomter fra eiendommen gnr. 32 bnr. 42 i Målselv kommune STATENS VEGVESEN
2019/452 20210607 07.06.2021 Utgående brev 32/42 Mottatt merknad til nabovarsel Rolf Alander
2019/452 20210604 04.06.2021 Utgående brev 32/42 Mottatt merknad til nabovarsel Gunnar Alander m.fl.
2019/452 20210603 03.06.2021 Inngående brev 32/42 Nabovarsel Graneng Nils Arne Graneng
2019/452 20210526 26.05.2021 Inngående brev 32/42 - 2019/452-11 - Svar fra Statsforvalteren STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2019/452 20210518 18.05.2021 Utgående brev 32/42 Høring/dispensasjon - Søknad om fradeling av 3 boligtomter, samt innspill til nye tomter Statsforvalteren i Troms og Finnmark m.fl.
2019/452 20210505 05.05.2021 Inngående brev 32/42 - Rapport om leire Rolf Asbjørn Alander
2019/452 20210427 27.04.2021 Inngående brev 32/42 Bekreftelse Gunnar Alander
2019/452 20210426 26.04.2021 Inngående brev 32/42 Forslag til fradeling av boligtomter, samt innspill til neste revisjon av kommuneplanens arealdel Børje Alander
2019/452 20210426 26.04.2021 Inngående brev 32/42 Forslag til fradeling av boligtomter, samt innspill til neste revisjon av kommuneplanens arealdel Kurt Alander
2019/452 20210421 21.04.2021 Utgående brev 32/42 Forslag til fradeling av boligtomter, samt innspill til neste revisjon av kommuneplanens arealdel Kurt Alander m.fl.
2019/452 20210421 21.04.2021 Inngående brev Utparsellering av tomter 32/42 Rolf Alander
2019/452 20210408 08.04.2021 Utgående brev Fradeling fra eiendommen 32/42 Rolf Alander
2019/452 20210323 23.03.2021 Inngående brev 32/42 nabovarsling ifm søknad om fradeling av tomt til eks.bolig Rolf Asbjørn Alander
2019/452 20210323 23.03.2021 Inngående brev 32/42 Søknad om fradeling av tomt til eksisterende bolig Rolf Asbjørn Alander
2019/452 20190227 27.02.2019 Utgående brev 32/42 Forhåndsvurdering av forespørsel om fradeling av tomt til eks fritidsbolig Sameiet 32/42 v/Rolf Alander