eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Hopp over liste Sak
:
2018/1961
:
Ellen Espnes
:
Under behandling
:
Sentral journalførende enhet i Målselv kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/1961 20220629 29.06.2022 Inngående brev Forebygging av skader på rådyrkalver med droner NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
2018/1961 20220624 24.06.2022 Inngående brev Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 2022-2027 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
2018/1961 20220607 07.06.2022 Utgående brev Ønske om oversikt over undersøkelser av flaggermus i kommunen NORDISK INFORMASJONSSENTER FOR FLAGGERMUS (NIFF)
2018/1961 20220524 24.05.2022 Inngående brev OPPFORDRING TIL Å HINDRE HOGST I YNGLETIDEN NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
2018/1961 20220524 24.05.2022 Inngående brev Ønske om oversikt over undersøkelser av flaggermus i kommunen NORDISK INFORMASJONSSENTER FOR FLAGGERMUS (NIFF)
2018/1961 20220502 02.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til å samle insekter med ulike typer insektfeller i Målselv kommune fra juni til september 2022 Patrycja Dominiak
2018/1961 20220412 12.04.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til å samle insekter med ulike typer insektfeller i Målselv kommune fra juni til september 2022 Patrycja Dominiak
2018/1961 20220126 26.01.2022 Inngående brev Skilt som fraråder mating av fugler har store negative konsekvenser DYRENES RETT
2018/1961 20210712 12.07.2021 Inngående brev Konstruktive løsninger på måkeproblematikken DYRENES RETT
2018/1961 20210630 30.06.2021 Inngående brev Gås og påstått smittefare DYRENES RETT
2018/1961 20210601 01.06.2021 Inngående brev Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 2017-2021 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
2018/1961 20210531 31.05.2021 Inngående brev Informasjon om høring på forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028 Troms og Finnmark fylkeskommune
2018/1961 20210427 27.04.2021 Inngående brev OPPFORDRING TIL KOMMUNER OM Å HINDRE HOGST I YNGLETIDEN NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
2018/1961 20210423 23.04.2021 Inngående brev Elg mellom gjerdene Bardufoss flystasjon. Rapport Målselv viltnemnd v/Leder Jørn Larsen
2018/1961 20210419 19.04.2021 Inngående brev Elg innenfor gjerdet flystasjonen. Beslutning om avliving Forsvaret, MHV v/ sjef Eirik Stueland
2018/1961 20210419 19.04.2021 Inngående brev Høring - Kommunal målsetting for elgforvaltning, Lavangen kommune LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN
2018/1961 20210419 19.04.2021 Inngående brev Elg mellom gjerdene Bardufoss flystasjon - Beslutning om avliving Målselv viltnemnd v/ Leder Jørn Larsen
2018/1961 20210317 17.03.2021 Inngående brev Skadefelling til stor skade for dyr DYRENES RETT
2018/1961 20210310 10.03.2021 Inngående brev Elg innenfor gjerdet Bardufoss flystasjon Jørn Larsen
2018/1961 20201215 15.12.2020 Inngående brev Vedr. Brev til Bardufoss flystasjon / Maritim helikopterving MHV v/ sjef Eirik Stueland
2018/1961 20201214 14.12.2020 Inngående brev Brev til Bardufoss flystasjon / Maritim helikopterving Målselv viltnemnd v/leder Jørn Larsen
2018/1961 20201012 12.10.2020 Inngående brev Høring av forslag om endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst MILJØDIREKTORATET
2018/1961 20200824 24.08.2020 Inngående brev Instruks for håndtering av vilt og husdyr på Bardufoss flystasjon Forsvaret - Maritim Helikopterving
2018/1961 20200609 09.06.2020 Inngående brev Skadefelling må skje i medhold av dyrevelferdsloven DYRENES RETT
2018/1961 20200508 08.05.2020 Inngående brev Skadefelling uten hjemmel i lovverket DYRENES RETT
2018/1961 20200421 21.04.2020 Inngående brev Skadefelling etter ny viltforskrift DYRENES RETT
2018/1961 20200211 11.02.2020 Inngående brev Høring på endring i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst - bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin MILJØDIREKTORATET
2018/1961 20190917 17.09.2019 Inngående brev Fra viltnemnda - informasjonsmøte 16.09.19 Tor Eriksen
2018/1961 20190905 05.09.2019 Inngående brev Dyre- og miljøfiendtlig viltforskrift i utakt med tiden Jenny Rolness
2018/1961 20190117 17.01.2019 Inngående brev Informasjon fra viltnemnda til formannskapet og administrasjon Tor Eriksen
2018/1961 20180627 27.06.2018 Inngående brev Mulig hjort i Målselv MILJØDIREKTORATET