eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Hopp over liste Sak
:
2022/476
:
Siv-Hege Severi
:
Avsluttet
:
Sentral journalførende enhet i Målselv kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2022/476 20221221 21.12.2022 Inngående brev Ekstern høring - nasjonalt pasientforløp langvarig utmattelse uten kjent årsak inkl. CF/ME HELSEDIREKTORATET
2022/476 20221220 20.12.2022 Inngående brev Høringsbrev - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20221129 29.11.2022 Inngående brev Høring: Forskrift om Brukerplan HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20221125 25.11.2022 Inngående brev Høring - Nasjonal veileder sammen om barn og unges psykiske helse - 13 anbefalinger HELSEDIREKTORATET
2022/476 20221123 23.11.2022 Inngående brev Høring - anbefaling om fysisk aktivitet ved diabetes type 1 HELSEDIREKTORATET
2022/476 20221115 15.11.2022 Inngående brev Høring – Legemiddelgrunndata - analyse av behov og omfang DIREKTORATET FOR E-HELSE
2022/476 20221027 27.10.2022 Inngående brev Høring - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv. HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20221024 24.10.2022 Inngående brev Høring - Innretning av legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20221017 17.10.2022 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endring i forskrifter som følge av at manuellterapeuter tas inn i autorisasjonsordningen for helsepersonell HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20221006 06.10.2022 Inngående brev Høring - forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20221006 06.10.2022 Utgående brev Påminnelse om henvendelse - Anmodning om opplysninger om helsetjenester til personer med kjønnsinkongruens Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark
2022/476 20221005 05.10.2022 Inngående brev Ledig verv som vara for lege i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern Statsforvalteren i Troms og Finnmark
2022/476 20220930 30.09.2022 Inngående brev Høring - regional utviklingsplan Helse Nord 2023 - 2038 Helse Nord RHF
2022/476 20220926 26.09.2022 Inngående brev Påminnelse om henvendelse - Anmodning om opplysninger om helsetjenester til personer med kjønnsinkongruens Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark
2022/476 20220923 23.09.2022 Inngående brev Høring Plan for digitalisering av legemiddelområdet DIREKTORATET FOR E-HELSE
2022/476 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høringsbrev - forslag om forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høring - Endringer i blåreseptforskriften HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220912 12.09.2022 Inngående brev Melding til Stortinget om helseberedskap - invitasjon til å gi skriftlige innspill HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220824 24.08.2022 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger (økning i betalingen for nasjonale e-helseløsninger mv.) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220818 18.08.2022 Inngående brev Anmodning om opplysninger om helsetjenester til personer med kjønnsinkongruens Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark
2022/476 20220808 08.08.2022 Inngående brev Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni HELSEDIREKTORATET
2022/476 20220805 05.08.2022 Inngående brev Høring - forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220803 03.08.2022 Inngående brev Nasjonal helse- og samhandlingsplan - Invitasjon til å gi skriftlige innspill HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220725 25.07.2022 Inngående brev Ledig verv som lege i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2022/476 20220725 25.07.2022 Inngående brev Høring - forslag til endring i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220721 21.07.2022 Inngående brev Høringsbrev - Universitetssykehuset Nord-Norge HFs utviklingsplan 2022-2038 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
2022/476 20220701 01.07.2022 Inngående brev Høringsbrev forskrift om nasjonal retningslinje for psykomotorisk fysioterapi KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2022/476 20220701 01.07.2022 Inngående brev Høringsbrev - forskrift om nasjonal retningslinje for manuellterapiutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2022/476 20220624 24.06.2022 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill på ekstern høring - Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk og seksuell helse og tannhelse HELSEDIREKTORATET
2022/476 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høringsbrev om forbud mot konverteringsterapi KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220613 13.06.2022 Inngående brev Ekstern høring - helhetlig pasientforløp for langvarige og sammensatte smertetilstander HELSEDIREKTORATET
2022/476 20220610 10.06.2022 Inngående brev Høring - forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon - ny høringsfrist ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220609 09.06.2022 Inngående brev Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap - tema: Digital sikkerhet DIREKTORATET FOR E-HELSE
2022/476 20220609 09.06.2022 Inngående brev Høring - forslag om å tillate at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220602 02.06.2022 Inngående brev Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) HELSEDIREKTORATET
2022/476 20220531 31.05.2022 Inngående brev Høring - Nasjonal e-helsestrategi DIREKTORATET FOR E-HELSE
2022/476 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens HELSEDIREKTORATET
2022/476 20220513 13.05.2022 Inngående brev Nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging på offentlig høring - frist 10.august 2022 HELSEDIREKTORATET
2022/476 20220425 25.04.2022 Inngående brev Høring – forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2022/476 20220419 19.04.2022 Inngående brev Høringsbrev – endringer i reglene om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220401 01.04.2022 Inngående brev Høring - avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220331 31.03.2022 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220328 28.03.2022 Inngående brev Høring - Midlertidig endring av forskrift om tuberkuloseundersøkelse - frist for gjennomføring av undersøkelse HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
2022/476 20220314 14.03.2022 Inngående brev Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022 NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet
2022/476 20220303 03.03.2022 Inngående brev Innspill til neste folkehelsemelding HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET