eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Hopp over liste Sak
:
2022/46
:
Siv-Hege Severi
:
Under behandling
:
Sentral journalførende enhet i Målselv kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2022/46 20221219 19.12.2022 Inngående brev Ny veileder om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven Nav - Arbeids- og velferdsdirektoratet
2022/46 20221216 16.12.2022 Inngående brev Informasjon om Stortingets vedtak om økt kommuneramme med formål å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember Arbeids- og inkluderingsdepartementet
2022/46 20221212 12.12.2022 Inngående brev Påminnelse om obligatorisk bruk av elektronisk dødsmelding FOLKEHELSEINSTITUTTET
2022/46 20221207 07.12.2022 Inngående brev Informasjon til kommunene om økonomisk sosialhjelp ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2022/46 20221205 05.12.2022 Inngående brev Informasjon om lokale og nasjonale smittevernlagrene STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2022/46 20221205 05.12.2022 Inngående brev Kvitteringsløsning for asylsøkere for utført lovpålagt tuberkuloseundersøkelse - Erfaringer fra Sykehuset Østfold og Kongsberg kommune - Sluttrapport til orientering HELSEDIREKTORATET
2022/46 20221111 11.11.2022 Inngående brev Informasjon om fosterdiagnostikk på helsenorge.no og Helsedirektoratets nettsider HELSEDIREKTORATET
2022/46 20221026 26.10.2022 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2022-10-26 Folkehelseinstituttet
2022/46 20221021 21.10.2022 Inngående brev Brev til kommunene: Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk HELSEDIREKTORATET
2022/46 20221019 19.10.2022 Inngående brev Rapportering til Kommunalt pasient- og brukerregister fra helse og omsorg for 2022 HELSEDIREKTORATET
2022/46 20221013 13.10.2022 Inngående brev Ny veileder - Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2022/46 20221013 13.10.2022 Inngående brev Oversendelse av NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter» NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER
2022/46 20220927 27.09.2022 Inngående brev Helsedirektoratet overtar drift og utvikling av Kostholdsplanleggeren.no HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220826 26.08.2022 Inngående brev Informasjon til helsetjenesten om Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220826 26.08.2022 Inngående brev Rundskriv A-2/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2022/46 20220826 26.08.2022 Inngående brev Invitasjon til dialog og samarbeid om nasjonal rehabiliteringsreform LHL Hjerneslag
2022/46 20220812 12.08.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om apekopper og vaksine mot apekopper FOLKEHELSEINSTITUTTET
2022/46 20220803 03.08.2022 Inngående brev Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2022 – forespørsel om kontaktperson DIREKTORATET FOR E-HELSE
2022/46 20220708 08.07.2022 Inngående brev VIKTIG: Svikt i radiologiske tjenester i Helse Nord STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2022/46 20220707 07.07.2022 Inngående brev MPX (apekopper) - informasjon til primærhelsetjenesten STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2022/46 20220624 24.06.2022 Inngående brev Oversendelse av korrigert rundskriv A-1/2022 om statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2022/46 20220624 24.06.2022 Inngående brev Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2022/46 20220624 24.06.2022 Inngående brev Rundskriv - Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2022/46 20220620 20.06.2022 Inngående brev Vilkår og rutiner for oppmøte og ruskontroll hos rådgivende enhet for russaker HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220610 10.06.2022 Inngående brev Til orientering - forlengelse av overgangsordning i akuttmedisinforskriften STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2022/46 20220607 07.06.2022 Inngående brev Helsepersonelloven §§ 34 og 34 a - meldeplikt og meldeadgang for leger, psykologer og optikere om helsesvekkelse HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220520 20.05.2022 Inngående brev Tilbud om nyfødtscreening til barn som er født i utlandet HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220512 12.05.2022 Inngående brev Svar på henvendelse om kommunens forpliktelse til å ivareta personer dømt til tvungent psykisk helsevern som skrives ut fra tvungent vern med døgnopphold til tvungent vern uten døgnopphold HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220506 06.05.2022 Inngående brev Implementering av Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft KREFTFORENINGEN DISTRIKTSKONTOR TROMSØ
2022/46 20220504 04.05.2022 Utgående brev Informasjon til kjøkken som leverer mat til institusjoner Mattilsynet
2022/46 20220428 28.04.2022 Inngående brev Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og NAV om individuell jobbstøtte (IPS) - rettslig grunnlag for tverrsektorielt samarbeid HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220426 26.04.2022 Inngående brev Kvalitetspakke om ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220425 25.04.2022 Inngående brev Etablering av rådgivende enheter for russaker i alle landets kommuner HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220425 25.04.2022 Inngående brev Styrking av tilbud til voldsutsatte med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk Krisesenteret i Midt-Troms
2022/46 20220422 22.04.2022 Inngående brev Sommerdrift 2022 Psykisk helsevern for voksne, Avdeling Sør, UNN HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF
2022/46 20220325 25.03.2022 Inngående brev Informasjon om veiledningsmateriale til bruk ved vurderinger av samtykkekompetanse og risiko for vold HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220314 14.03.2022 Inngående brev Ny nettside med oversikt over splittede årsverk i de ulike deltjenestene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 1 000 barn i kommunene HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220304 04.03.2022 Inngående brev Informasjon til ansvarlige for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen om rapportering til Kommunalt pasient og brukerregister (KPR) med virkning fra september 2022 HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220303 03.03.2022 Inngående brev Informasjon til kjøkken som leverer mat til institusjoner Mattilsynet
2022/46 20220303 03.03.2022 Inngående brev Informasjon til kjøkken som leverer mat til institusjoner Mattilsynet
2022/46 20220303 03.03.2022 Inngående brev Informasjon til kjøkken som leverer mat til institusjoner Mattilsynet
2022/46 20220225 25.02.2022 Inngående brev Varslet prisendring for Inn På Tunet tjenester, og ledig kapasitet EVENMO FRITIDSGÅRD AS
2022/46 20220223 23.02.2022 Inngående brev Digitalisering av papirpublikasjoner HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220221 21.02.2022 Inngående brev Informasjon om fotterapi til kommune-Norge FOTTERAPEUTFORBUNDET
2022/46 20220218 18.02.2022 Utgående brev Rapportering øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2021 HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220210 10.02.2022 Inngående brev Rapportering på øyeblikkelig hjelp døgntilbud for 2021 HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220128 28.01.2022 Inngående brev Kommuner kan nå søke om introduksjonsavtaler i allmennmedisin HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220127 27.01.2022 Inngående brev Informasjon til jordmødre og fastleger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220125 25.01.2022 Inngående brev Påminnelse til helse- og omsorgstjenesten om oppfølging av alvorlig hendelser, etterlevelse av varslingsplikten og betydningen av dialog med involverte parter ved alvorlige hendelser STATENS HELSETILSYN
2022/46 20220120 20.01.2022 Inngående brev Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 – høring HELSE NORD RHF
2022/46 20220112 12.01.2022 Inngående brev Oppdatering: Rapportering på øyeblikkelig hjelp døgntilbud for 2021 HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220111 11.01.2022 Inngående brev Rapportering øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2021 HELSEDIREKTORATET
2022/46 20220107 07.01.2022 Inngående brev Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft HELSEDIREKTORATET