eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Hopp over liste Sak
:
2018/666
:
May Britt Fredheim
:
Avsluttet
:
Sentral journalførende enhet i Målselv kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/666 20221221 21.12.2022 Inngående brev Kvikkleireutredning Fossmofeltet - Målselv kommune FORSVARSBYGG
2018/666 20220808 08.08.2022 Inngående brev Utsatt frist for høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-3 og 7-4 - Krav til sikkerhet mot skred og flodbølge som følge av fjellskred DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
2018/666 20220819 19.08.2022 Utgående brev Høringssvar fra Målselv kommune på NOU 2022: 3 På trygg grunn Olje- og energidepartementet
2018/666 20220614 14.06.2022 Inngående brev Vedr. 22-02850-10 - TROMSØ KOMMUNE MELDER SEG UT AV NORDNORSK SKREDOVERVÅKING (NNSO) Tromsø kommune
2018/666 20220429 29.04.2022 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om naturfaretilskudd NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20220406 06.04.2022 Inngående brev Høring - NOU 2022: 3 På trygg grunn Olje- og energidepartementet
2018/666 20210528 28.05.2021 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til Gjerdrum-utvalget Gjerdrum-utvalget
2018/666 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny rettleiar for utgreiing av skredfare i bratt terreng i reguleringsplan og byggesak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20201111 11.11.2020 Inngående brev Utrasing i elva Nedre Kjerresnes. Karlstad Arnt Pettersen
2018/666 20201023 23.10.2020 Inngående brev Plan til høring - 13636 Sikringstiltak mot kvikkleireskred i Leirbekken, Målselv kommune i Troms og Finnmark. - Godkjenning av plan med tanke på gjennomføring med bistand fra NVE. NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20200323 23.03.2020 Inngående brev Skredutsatte områder ved Leirbekkmoen - Målselv kommune, Troms og Finnmark fylke NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20200217 17.02.2020 Inngående brev Stabilitetsvurdering ved Leirbekkmoen, midlertidig svar NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20191118 18.11.2019 Inngående brev NVEs forespørsel om sikringstiltak mot skred i bratt terreng for eksisterende bebyggelse i kommunene NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20190917 17.09.2019 Inngående brev Varsel om masseutglidning ved Fleskkroken, Målselv kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20190521 21.05.2019 Inngående brev Vurdering av leirskredutsatte områder ved Leirbekkmoen, Målselv kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20181210 10.12.2018 Inngående brev Fagsamling NVE 2019 FYLKESMANNEN I TROMS
2018/666 20181204 04.12.2018 Inngående brev Foreløpig svar - Leirskredutsatte områder ved Kirkeeng / Leirbekkmo og Finnbakkan - Målselv kommune. NVEs referanse: 201836684-6 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20181122 22.11.2018 Inngående brev NVE oversender møteplan til møte 6.12.2018. Lenvik, Målselv og Balsfjord kommune - Hvordan ivareta fare for kvikkleire i plan- og byggesak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2018/666 20181023 23.10.2018 Inngående brev Henvendelse om vurdering av leirskredutsatte områder- Kirkeng Leirbekkmo og Finbakken- Målselv kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD
2018/666 20180924 24.09.2018 Inngående brev NVE inviterer til møte med kommunen vedrørende dialog/informasjon om hvordan ivareta fare for kvikkleireskred i plan- og byggesak 4-6.12.2018 NVE- Skred- og vassdragsavdeling - Region Nord - Forsgren, Eva Margareta
2018/666 20180918 18.09.2018 Inngående brev Jordskred ved Kirkeng, sikring av skredgrop Nve - Granheim Tommy Johan
2018/666 20180824 24.08.2018 Inngående brev Utbedring av leireraset på Kirkeeng NVE - Granheim Tommy Johan
2018/666 20180705 05.07.2018 Utgående brev Henvendelse vurdering av leirskredutsatte områder i Målselv NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)