eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Hopp over liste Sak
:
2021/11662
:
May Britt Fredheim
:
Avsluttet
:
Sentral journalførende enhet i Målselv kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2021/11662 20230324 24.03.2023 Inngående brev Foreløpig svar STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/11662 20230309 09.03.2023 Utgående brev Klagebehandling av Detaljregulering Rostad hyttefelt Statsforvalteren i Troms og Finnmark
2021/11662 20230309 09.03.2023 Utgående brev Detaljregulering Rostad hyttefelt - klagebehandling Statsforvalteren i Troms og Finnmark
2021/11662 20230403 03.04.2023 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Detaljregulering Rostad hyttefelt - klagebehandling
2021/11662 20230306 06.03.2023 Utgående brev Klagebehandling Rosta hyttefelt May Britt Fredheim
2021/11662 20230227 27.02.2023 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Rostad hyttefelt - klagebehandling
2021/11662 20220725 25.07.2022 Inngående brev Innspill til: Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Rostad hyttefelt - Målselv kommune Bjørn Holte Johansen - På vegne av Solveig Holte Johansen og Ulf Johansen
2021/11662 20220717 17.07.2022 Inngående brev Ubehandlet innsigelse Øystein Kittel Moe
2021/11662 20220717 17.07.2022 Inngående brev DETALJREGULERING AV ROSTA HYTTEFELT PÅKLAGE VEDTAK Jan Indrevik
2021/11662 20221108 08.11.2022 Utgående brev 89/1 og 89/9 Melding om feil i matrikkel Monica Rostad
2021/11662 20230404 04.04.2023 Dokumentpost i saksmappe Kunngjøring av planvedtak - Nye Troms 05.07.22
2021/11662 20220706 06.07.2022 Utgående brev Detaljregulering Rosta hyttefelt - uklare eiendomsgrenser mellom 89/1 og 89/9 May Britt Fredheim
2021/11662 20220704 04.07.2022 Utgående brev Partsbrev: Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 2. gangsbehandling ROSTAD GÅRD
2021/11662 20220704 04.07.2022 Utgående brev Detaljregulering Rostad hyttefelt - kunngjøring av reguleringsplan Eldrerådet v/ Eva Hage m.fl.
2021/11662 20220704 04.07.2022 Utgående brev Detaljregulering for Rostad hyttefelt - kunngjøring av vedtatt plan Statsforvalteren i Troms og Finnmark m.fl.
2021/11662 20220630 30.06.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 2. gangsbehandling
2021/11662 20220525 25.05.2022 Inngående brev Detaljregulering for Rostad hyttefelt - samordnet uttalelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/11662 20220524 24.05.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 2. gangsbehandling
2021/11662 20220516 16.05.2022 Inngående brev Uttalelse til detaljregulering for Rostad hyttefelt Mattilsynet
2021/11662 20220513 13.05.2022 Inngående brev Uttalelse til detaljregulering for Rostad hyttefelt MATTILSYNET
2021/11662 20220506 06.05.2022 Inngående brev Innspill til: Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Rostad hyttefelt - Målselv kommune Solveig og Ulf Johansen
2021/11662 20220502 02.05.2022 Utgående brev Detaljregulering for Rostad hyttefelt Øivind Fossli
2021/11662 20220428 28.04.2022 Inngående brev Detaljregulering for Rostad hyttefelt - forespørsel om utvidet høringsfrist MATTILSYNET
2021/11662 20220425 25.04.2022 Inngående brev Tilbakemelding på høring - ny detaljreguleringsplan for Rostad hyttefelt ved Lille Rostavatn i Målselv kommune, planID: 5418 0035 STATENS VEGVESEN
2021/11662 20220422 22.04.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring - planforslag - detaljregulering for Rostad hyttefelt - planID 0035 - Målselv kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
2021/11662 20220421 21.04.2022 Inngående brev Detaljregulering for Rostad hyttefelt - samordnet uttalelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/11662 20220419 19.04.2022 Inngående brev Detaljregulering for Rostad hyttefelt til uttalelse STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/11662 20220419 19.04.2022 Inngående brev Innsigelse til høringsforslag vedr. fortetting av hyttefelt Øystein Kittel Moe
2021/11662 20220404 04.04.2022 Inngående brev Vedrørende detaljregulering Rostad hyttefelt - Målselv kommune Samediggi/Sametinget
2021/11662 20220318 18.03.2022 Inngående brev FORTETTING AV ROSTAD HYTTEFELT - HØRING AV PLANFORSLAG Jan Indrevik
2021/11662 20220419 19.04.2022 Dokumentpost i saksmappe Annonse Nye Troms 09.03.22
2021/11662 20220304 04.03.2022 Utgående brev Fortetting av Rostad hyttefelt - høring av planforslag Eldrerådet v/ Eva Hage m.fl.
2021/11662 20220304 04.03.2022 Utgående brev Høring av detaljregulering for Rostad hyttefelt Statsforvalteren i Troms og Finnmark m.fl.
2021/11662 20220307 07.03.2022 Utgående brev Partsbrev: Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 1. gangsbehandling Monica Rostad m.fl.
2021/11662 20220419 19.04.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 1. gangsbehandling
2021/11662 20220215 15.02.2022 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 1. gangsbehandling
2021/11662 20210629 29.06.2021 Inngående brev Fylkeskommunens innspill til oppstartsvarsel - detaljregulering Rostad hyttefelt - planID 0035 - Målselv kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
2021/11662 20210624 24.06.2021 Inngående brev Ny detaljregulering for Rostad hyttefelt - Statsforvalterens innspill ved varsel om oppstart STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/11662 20210621 21.06.2021 Inngående brev NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Rostad Hyttefelt - Målselv kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
2021/11662 20210608 08.06.2021 Utgående brev Partsbrev: Melding om oppstart av ny detaljregulering for Rostad Hyttefelt i Målselv kommune - Merknader til oppstartsmelding ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS
2021/11662 20210602 02.06.2021 Inngående brev Vedrørende Oppstartsvarsel Rostad hyttefelt Planid 5418 0035, Målselv kommune ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS
2021/11662 20210603 03.06.2021 Utgående brev Detaljregulering Rostad hyttefelt - anmodning om høring NORD - SENJA REINBEITEDISTRIKT
2021/11662 20210601 01.06.2021 Utgående brev Detaljregulering Rostad Hyttefelt - referat fra planoppstartsmøte Øystein Magne Rostad m.fl.
2021/11662 20210526 26.05.2021 Inngående brev Anmodning om høring - turistanlegg ved Lille Rostavatn NORD - SENJA REINBEITEDISTRIKT
2021/11662 20210520 20.05.2021 Inngående brev Tilbakemelding på varsel om oppstart av arbeid med ny privat detaljreguleringsplan for Rostad hyttefelt ved Lille Rostavatn i Målselv kommune STATENS VEGVESEN
2021/11662 20210506 06.05.2021 Inngående brev Melding om oppstart av ny detaljregulering for Rostad Hyttefelt i Målselv kommune, område F9 i Kommuneplanens arealdel 2012-2025, Planid 5418 0035 ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS
2021/11662 20210506 06.05.2021 Inngående brev Melding om oppstart av ny detaljregulering for Rostad Hyttefelt i Målselv kommune, område F9 i Kommuneplanens arealdel 2012-2025, Planid 5418 0035 ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS