eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Hopp over liste Sak
:
2021/10963
:
May Britt Fredheim
:
Avsluttet
:
Sentral journalførende enhet i Målselv kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2021/10963 20230404 04.04.2023 Dokumentpost i saksmappe Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032
2021/10963 20230126 26.01.2023 Inngående brev Invitasjon til å delta i prosjekt - styrke samfunnsdelen som politisk styringsdokument Troms og Finnmark fylkeskommune
2021/10963 20221116 16.11.2022 Utgående brev Partsbrev: Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - 2. gangsbehandling På saken
2021/10963 20221116 16.11.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - 2. gangsbehandling
2021/10963 20220927 27.09.2022 Inngående brev Venstres innspill Samfunnsplanen Venstre - Roar Sollied
2021/10963 20220921 21.09.2022 Utgående brev Partsbrev: Høringsinnspill til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - Eldrerådet MÅLSELV KOMMUNE
2021/10963 20220822 22.08.2022 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - 2. gangsbehandling
2021/10963 20220811 11.08.2022 Inngående brev Innspill til kommunenes samfunnsplaner Rådet for et aldersvennlig Norge
2021/10963 20220726 26.07.2022 Dokumentpost i saksmappe Referat fra folkemøte Nedre Målselv 25.05.22
2021/10963 20220726 26.07.2022 Dokumentpost i saksmappe Referat fra folkemøte Øverbygd - 23.05.22
2021/10963 20220708 08.07.2022 Inngående brev Svar på høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 Statens vegvesen
2021/10963 20220630 30.06.2022 Inngående brev Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032 for Målselv kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/10963 20220628 28.06.2022 Inngående brev Høringsinnspill til Samfunnsplanen MÅLSNES SMÅBÅTHAVN BA
2021/10963 20220627 27.06.2022 Inngående brev Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 Troms og Finnmark fylkeskommune
2021/10963 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 BARDUFOSS SENTRUMS VELFORENING
2021/10963 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innspill til Samfunnsplanen 2022-2032 MÅLSELV VENSTRE
2021/10963 20220624 24.06.2022 Inngående brev HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2022-23 NERBYGDA VE OG VEL
2021/10963 20220615 15.06.2022 Inngående brev KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – HØRINGSINNSPILL FRA GRENDELAGET KHK GRENDELAGET KHK
2021/10963 20220615 15.06.2022 Inngående brev Innspill til Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022 - 2032 FORSVARSBYGG
2021/10963 20220608 08.06.2022 Inngående brev Uttalelse til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - Målselv kommune Samediggi/Sametinget
2021/10963 20220531 31.05.2022 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune - høring og offentlig ettersyn Bardu kommune
2021/10963 20220527 27.05.2022 Inngående brev Automatisk tilbakemelding - Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - høring og offentlig ettersyn DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2021/10963 20220524 24.05.2022 Inngående brev Målselv kommune - Kommuneplaner - Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - Høring - Uttalelse fra Avinor AVINOR AS
2021/10963 20220513 13.05.2022 Utgående brev Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - høring og offentlig ettersyn Barnas representant v/enhetsleder for kultur og idrett m.fl.
2021/10963 20220512 12.05.2022 Utgående brev Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - høring og offentlig ettersyn Forsvarsbygg m.fl.
2021/10963 20220502 02.05.2022 Utgående brev Partsbrev: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - 1. gangshøring På saken
2021/10963 20220502 02.05.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - 1. gangshøring
2021/10963 20220419 19.04.2022 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - 1. gangshøring
2021/10963 20220316 16.03.2022 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032
2021/10963 20220419 19.04.2022 Dokumentpost i saksmappe Referat fra folkemøte i Øverbygd 22.2.22
2021/10963 20220419 19.04.2022 Dokumentpost i saksmappe Referat fra folkemøte på Høgtun 17.2.22
2021/10963 20220419 19.04.2022 Dokumentpost i saksmappe Referat fra folkemøte på Bardufoss 16.2.22
2021/10963 20220419 19.04.2022 Dokumentpost i saksmappe Referat fra folkemøte på Karlstad 15.2.22
2021/10963 20220419 19.04.2022 Dokumentpost i saksmappe Referat fra folkemøte i Mellembygd 14.2.22
2021/10963 20211115 15.11.2021 Utgående brev Partsbrev: Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - vedtak av planprogram På saken
2021/10963 20211116 16.11.2021 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - vedtak av planprogram
2021/10963 20211022 22.10.2021 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
2021/10963 20210928 28.09.2021 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - vedtak av planprogram
2021/10963 20210928 28.09.2021 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens samfunnsdel 2021/2032 - prosess- og fremdriftsplan
2021/10963 20210511 11.05.2021 Inngående brev Høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel UL Håpet/ Dividalen v/Stian N Heiskel
2021/10963 20210507 07.05.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2021-2032 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/10963 20210504 04.05.2021 Inngående brev Høringssvar til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 MÅLSELV VENSTRE
2021/10963 20210504 04.05.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 UTKAST TIL PLANPROGRAM- Målselv kommune FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV TROMS
2021/10963 20210503 03.05.2021 Inngående brev Høringsinnspill fra foreninga Nerbygda ve og vel til Kommuneplanens Samfunnsdel for Målselv kommune 2021-2032 NERBYGDA VE OG VEL
2021/10963 20210430 30.04.2021 Utgående brev Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK - Lone Alien Høgda
2021/10963 20210429 29.04.2021 Inngående brev Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2021-2032 - Innspill til planprogram FORSVARSBYGG
2021/10963 20210429 29.04.2021 Inngående brev Målselv kommune - Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2021-2032 - Kunngjøring av oppstart og høring av planprogram AVINOR AS
2021/10963 20210429 29.04.2021 Inngående brev Fylkeskommunens innspill til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2021-2032 Troms og Finnmark fylkeskommune
2021/10963 20210823 23.08.2021 Dokumentpost i saksmappe Kunngjøring melding om oppstart og høring av planprogram - Nye Troms 26.3.21
2021/10963 20210420 20.04.2021 Inngående brev Uttalelse kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2021-2032 - Kunngjøring av oppstart og høring av planprogram Samediggi/Sametinget
2021/10963 20210329 29.03.2021 Inngående brev Automatisk tilbakemelding fra DSB - Kunngjøring av oppstart og høring av planprogram - kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2023 - Målselv kommune DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
2021/10963 20210325 25.03.2021 Inngående brev Veiledningsnotat for bedre kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging i kommunene STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/10963 20210326 26.03.2021 Utgående brev Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2021-2032 - Kunngjøring av oppstart og høring av planprogram Forsvarsbygg m.fl.
2021/10963 20210319 19.03.2021 Utgående brev Partsbrev: Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - melding om oppstart og høring av planprogram Adresselista
2021/10963 20210316 16.03.2021 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - melding om oppstart og høring av planprogram
2021/10963 20210301 01.03.2021 Saksframlegg/innstilling Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - melding om oppstart og høring av planprogram