eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 09 19 20220919 19.09.2022 10.00 Kommunehuset Fellestjenesten 1 Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS122022 PS 12/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS432022 RS 43/2022 Orienteringssak - Nytt fra Tjenesten for funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS442022 RS 44/2022 Orienteringssak - Info fra kommunalsjefen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS452022 RS 45/2022 Orienteringssak - Befaring i Gimlehallen 10.02.22 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS462022 RS 46/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 04.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS472022 RS 47/2022 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i FFO Målselv 08.06.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS482022 RS 48/2022 Møteprotokoll Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser 08.06.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS492022 RS 49/2022 Fylkeskonferansen 10.-11. november 2022 i Alta - Konferanse: Til universell utforming gjennom medvirkning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS502022 RS 50/2022 Tilbud om halvdigitalt testkurs for rådsmedlemmer i Alta, Harstad og Målselv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS512022 RS 51/2022 En BPA ordning som gir likestilling og full samfunnsdeltakelse - Vi trenger en tydelig og kraftfull BPA - Bruk muligheten til å gi høringssvar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS522022 RS 52/2022 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS532022 RS 53/2022 Innspill til kommunenes samfunnsplaner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS542022 RS 54/2022 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Omsorgsboliger på Andslimoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS552022 RS 55/2022 Detaljregulering Rostad hyttefelt - kunngjøring av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS562022 RS 56/2022 Høring NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt - Høringsuttalelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS572022 RS 57/2022 Vedrørende sak i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser om aktivitetstilbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS582022 RS 58/2022 Partsbrev: Årsmelding 2021 - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS592022 RS 59/2022 Partsbrev: Om programmet TryggEst og kommunens arbeid med forebygging, avdekking og avverging av vold og seksuelle overgrep mot utsatte voksne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS602022 RS 60/2022 Partsbrev: Orientering - interkommunal legevakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS612022 RS 61/2022 Partsbrev: Innspill til handlingsplan - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - Styrking av den kommunale hørselskompetansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS622022 RS 62/2022 Partsbrev: Innspill til handlingsplan - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - Styrking av den kommunale hørselskompetansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS632022 RS 63/2022 Partsbrev - Digitalisering av billettbestilling - Svar fra fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS642022 RS 64/2022 Partsbrev: Kontaktutvalg for Tjenesten for funksjonshemmede Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS652022 RS 65/2022 Partsbrev: Befaring i Gimlehallen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS662022 RS 66/2022 Handlingsplan – Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS672022 RS 67/2022 Eventuelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut