eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 02 02 20220202 02.02.2022 09.30 Kommunehuset Fellestjenesten 1 Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12022 PS 1/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS12022 RS 1/2022 Orienteringssak - Nytt fra Tjenesten for funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS22022 RS 2/2022 Orienteringssak - Gimlehallen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS32022 RS 3/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 03.11.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS42022 RS 4/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 30.11.21 - Ekstraordinært møte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS52022 RS 5/2022 Møteprotokoll Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser 06.12.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS62022 RS 6/2022 Årsrapport 2020/2021 for Elev-, lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS72022 RS 7/2022 Vedr sak i Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser om aktivitetstilbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS82022 RS 8/2022 Partsbrev: Implementering av tiltak jfr kvalitetsreformen "Leve hele livet" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS22022 PS 2/2022 Omsorgsboliger Andslimoen - oppfølging og status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS92022 RS 9/2022 Detaljregulering Omsorgsboliger Andslimoen - kunngjøring om høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS102022 RS 10/2022 Varsel om planoppstart Synergiparken plan-ID 5418202102 - v/ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS112022 RS 11/2022 Handlingsplan – Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS122022 RS 12/2022 Eventuelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut