eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og næringsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 10 04 20221004 04.10.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Plan- og næringsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412022 PS 41/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS562022 RS 56/2022 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 01.09.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS572022 RS 57/2022 Regional transportplan for Troms 2022 - 2033 - Høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS582022 RS 58/2022 Forenklet planprosess - gjenoppbygging av bolig etter brann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS592022 RS 59/2022 97/2 Høring/dispensasjon - Søknad om fradeling av festetomt til næringsformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS602022 RS 60/2022 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS612022 RS 61/2022 122/25 Svar på søknad om arealoverføring mellom 122/25 og 122/41 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS622022 RS 62/2022 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID - NVE Målselv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS632022 RS 63/2022 Landingstillatelse SSC Esrange Space Center i Øvre Dividalen nasjonalpark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS642022 RS 64/2022 Bridge - 04.10.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS652022 RS 65/2022 Næringsarbeid v/ ordfører og kommunedirektør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS662022 RS 66/2022 Info fra enhet Teknisk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS422022 PS 42/2022 Revisjon av Målselv kommunes vinterforskrift for gjennomføring av oppmålingsforretninger etter matrikkeloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS432022 PS 43/2022 Ny 132 kV kraftledning mellom Bardufoss og Finnfjordbotn - vurdering av mulige konsesjonsendringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS442022 PS 44/2022 54/808 - Søknad om dispensasjon fra arealformålet Forretning/Kontorer og å bygge utenfor regulert byggegrense Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS452022 PS 45/2022 Vannforsyning i Takelvdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS462022 PS 46/2022 Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut