eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og næringsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 09 01 20220901 01.09.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Plan- og næringsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS332022 PS 33/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS452022 RS 45/2022 Orienteringssak - Fagsamling for kommunene - tema Motorferdsel i utmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS462022 RS 46/2022 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 31.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS472022 RS 47/2022 51/6 Svar på søknad om arealoverføring mellom 51/6 og 51/73 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS482022 RS 48/2022 32/42 Svar på søknad om fradeling av 3 boligtomter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS492022 RS 49/2022 95/1 Svar på søknad om fradeling og innløsning av eksisterende festetomt 92/1/52 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS502022 RS 50/2022 Høringssvar fra Målselv kommune på NOU 2022: 3 På trygg grunn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS512022 RS 51/2022 Oversendelse av plansak til departementet - uløst innsigelse til plan 54182020001 - Detaljregulering Rosta - Lille Rostavatn - Målselv kommune - Anmodning om uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS522022 RS 52/2022 Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Transport av ved til åpne husværer og buer, forskriftens § 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS532022 RS 53/2022 Bridge - 01.09.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS542022 RS 54/2022 Næringsarbeid v/ ordfører og kommunedirektør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS552022 RS 55/2022 Info fra enhet Teknisk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS342022 PS 34/2022 Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS352022 PS 35/2022 Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune - Høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS362022 PS 36/2022 Revidering av Områderegulering turløyper Målselv Fjellandsby - Rognmoskaret - forenklet planprosess Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS372022 PS 37/2022 132 kV Bardufoss - Finnfjordbotn - klage på tillatelse til å øke kapasiteten og fornyet ekspropriasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS382022 PS 38/2022 31/6 - Ulovlig bygd vei - Søknad om dispensasjon fra 100-metersbeltet mot Målselva Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS392022 PS 39/2022 Utbyggingsavtale Fagerlund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS402022 PS 40/2022 Arkitektkonkurranse om utvikling av Bardufoss som by Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut