eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 12 08 20221208 08.12.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1172022 PS 117/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS902022 RS 90/2022 Møteprotokoll kommunestyremøte - 09.11.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS912022 RS 91/2022 Møteprotokoll Kontrollutvalget Målselv kommune - 28.9.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS922022 RS 92/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 02.11.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS932022 RS 93/2022 Møteprotokoll Målselv ungdomsråd - 16.11.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS942022 RS 94/2022 Svar: Interpellasjon - Møteplass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS952022 RS 95/2022 Leie av kontorlokaler til kulturskolen ved Høgtun kulturklynge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS962022 RS 96/2022 Andslimoen omsorgsboliger - Orientering av status i prosjektet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS972022 RS 97/2022 Forsvarskoordinator - utløsning av opsjon for 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS982022 RS 98/2022 Bridge - 08.12.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS992022 RS 99/2022 Info fra ordfører og kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1182022 PS 118/2022 Interkommunalt samarbeid Barneverntjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1192022 PS 119/2022 Idrettshallene - Kommunedirektørens anbefaling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1202022 PS 120/2022 Driftstilskudd 2023 samt selskapsetablering AATC Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1212022 PS 121/2022 Medlemskap i DIGI Troms og Finnmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1222022 PS 122/2022 Utbygging Fagerlund - investeringsbehov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1232022 PS 123/2022 Handlingsprogram vann 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1242022 PS 124/2022 Handlingsprogram avløp 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1252022 PS 125/2022 Handlingsplan formålsbygg 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1262022 PS 126/2022 Handlingsplan næring 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1272022 PS 127/2022 Handlingsplan veg 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1282022 PS 128/2022 Revidering av handlingsplan trafikksikkerhet Målselv kommune 2023-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1292022 PS 129/2022 Prioritert handlingsprogram 2023-2026 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1302022 PS 130/2022 Møteplass for ungdom - beliggenhet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1312022 PS 131/2022 Ny selskapsavtale Senja avfall IKS - økning av låneramme Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1322022 PS 132/2022 Bolysttiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1332022 PS 133/2022 Søknad om støtte til fotballbaner for syriske barn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1342022 PS 134/2022 Budsjettregulering høst 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1352022 PS 135/2022 Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2023-2026 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1362022 PS 136/2022 Kommunedirektørens årlige rapportering på internkontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1372022 PS 137/2022 Vurdering av saksbehandling i sak om fastsetting av grense elv - sjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1382022 PS 138/2022 Søknad om endring av garantivilkår Bardufoss Storhall AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1392022 PS 139/2022 Opprettelse av Byggekomité Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1402022 PS 140/2022 Møteplan politiske møter 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1412022 PS 141/2022 Vedtak av revidert kommunal forskrift for løypenett for snøskuter i Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut