eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 11 09 20221109 09.11.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS982022 PS 98/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO52022 FO 5/2022 Interpellasjon - Møteplass Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS712022 RS 71/2022 Møteprotokoll kommunestyremøte - 22.09.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS722022 RS 72/2022 Møteprotokoll Eldrerådet - 06.09.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS732022 RS 73/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 19.09.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS742022 RS 74/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 17.10.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS752022 RS 75/2022 Møteprotokoll Eldrerådet - 18.10.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS762022 RS 76/2022 Møteprotokoll Eldrerådet - 01.11.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS772022 RS 77/2022 PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 12.05.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS782022 RS 78/2022 Referat Ungdomskonferansen 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS792022 RS 79/2022 Møteprotokoll Målselv Ungdomsråd - 19.10.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS802022 RS 80/2022 Vedtatt møteplan for Midt- Tromsrådets aktivitet 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS812022 RS 81/2022 Partsbrev: Rullering av opplæringstilbudet for Troms og Finnmark fylkeskommune for skoleåret 2023/2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS822022 RS 82/2022 Partsbrev: Regional transportplan for Troms 2022-2033 - Høringsuttalelse fra Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS832022 RS 83/2022 Ettersending av rett brev og rette vedlegg til sak ang. forslag om samfinansiering av stilling som vannområdekoordinator i Sør- og Midt-Troms Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS842022 RS 84/2022 Invitasjon til deltagelse i prosjektet Etablererpakken Midt og Nord Troms Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS852022 RS 85/2022 Svar: Invitasjon til deltagelse i prosjektet Etablererpakken Midt og Nord Troms Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS862022 RS 86/2022 Ordførers svar på interpellasjon 22.09.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS872022 RS 87/2022 Kommunebarometeret 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS882022 RS 88/2022 Bridge - 09.11.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS892022 RS 89/2022 Info fra ordfører og kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS992022 PS 99/2022 Kontrollutvalgets sak 22/22: Rapport fra eierskapskontroll Polarbadet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1002022 PS 100/2022 Målselv ungdomsråd - nye vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1012022 PS 101/2022 Målselv ungdomsråd- orientering om drift og representasjon skoleåret 2022/2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1022022 PS 102/2022 Halvårlig rapportering på økonomisk status, Høgtun kulturklynge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1032022 PS 103/2022 Tilstandsrapport Barneverntjenesten 1.halvår 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1042022 PS 104/2022 Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1052022 PS 105/2022 Bredbåndsutbygging Grøtte - Løvberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1062022 PS 106/2022 Skolerute Målselv kommune 2023/2024 og 2024/2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1072022 PS 107/2022 132 kV kraftledning Bardufoss-Finnfjordbotn - endrede forutsetninger som grunnlag for å trekke klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1082022 PS 108/2022 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - Fastsetting av valgdagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1092022 PS 109/2022 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - Valg av stemmestyrer – Delegasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1102022 PS 110/2022 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 - Valg av valgstyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1112022 PS 111/2022 Søknad om fritak fra politiske verv - Adrian Traasdahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1122022 PS 112/2022 Søknad om fritak fra politiske verv - Gunnar Olsen Skårn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1132022 PS 113/2022 Suppleringsvalg til forliksrådet - anmodning om nyvalg av medlem til Målselv forliksråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1142022 PS 114/2022 Valg av nytt medlem til Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1152022 PS 115/2022 Orientering - Rapport fra Kontaktutvalget for MHT og ØSO sommer 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS1162022 PS 116/2022 Ny sak - Forlengelse av politisk representasjon i prosjektteam Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut