eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Eldrerådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 10 18 20221018 18.10.2022 10.00 Kommunehuset Fellestjenesten 1 Eldrerådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112022 PS 11/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS482022 RS 48/2022 Orienteringssak - Eldrerådskonferansen 2022 - 4. oktober i Tromsø Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS492022 RS 49/2022 Møteprotokoll Eldrerådet - 06.09.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS502022 RS 50/2022 Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 03.10.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS512022 RS 51/2022 Ny sammensetning: Kontaktutvalget - Gjeninntreden Liv-Iris Sørgård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS522022 RS 52/2022 Til medlemmer av eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS532022 RS 53/2022 Eldreombodet oppfordrar partia til å ha eldre kandidatar med i toppen av listene til kommunestyre- og fylkestingsvalet i 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS542022 RS 54/2022 Forsvarets seniorforbund og deltakelse i eldreråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS552022 RS 55/2022 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID - NVE Målselv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS562022 RS 56/2022 Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune - høring og offentlig ettersyn av forskriftsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS572022 RS 57/2022 Partsbrev: Høringsinnspill til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS122022 PS 12/2022 Folkehelseoversikt - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS132022 PS 13/2022 Arrangement av Den Internasjonale Eldredag - 1. oktober 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 RS582022 RS 58/2022 Eventuelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut