eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Eldrerådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 09 06 20220906 06.09.2022 10.00 Kommunehuset Fellestjenesten 1 Eldrerådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102022 PS 10/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS302022 RS 30/2022 Orienteringssak - Kontaktutvalget for MHT og ØSO – rapport sommer 2022 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS312022 RS 31/2022 Orienteringssak - Info fra kommunalsjefen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS322022 RS 32/2022 Møteprotokoll Eldrerådet - 03.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS332022 RS 33/2022 Møteprotokoll Fylkeseldrerådet 31.05.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS342022 RS 34/2022 Invitasjon til eldrerådskonferanse 2022 - 4. oktober i Tromsø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS352022 RS 35/2022 Invitasjon til innspillsmøte - Bo trygt hjemme-reformen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS362022 RS 36/2022 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 - høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS372022 RS 37/2022 Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan Omsorgsboliger på Andslimoen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS382022 RS 38/2022 Innspill til kommunenes samfunnsplaner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS392022 RS 39/2022 Detaljregulering Rostad hyttefelt - kunngjøring av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS402022 RS 40/2022 Partsbrev: Årsmelding 2021 - Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS412022 RS 41/2022 Partsbrev: Livsglede for eldre - Livsgledesykehjem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS422022 RS 42/2022 Partsbrev: Orientering - interkommunal legevakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS432022 RS 43/2022 Partsbrev: Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS442022 RS 44/2022 Partsbrev: Innspill til handlingsplan - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - Styrking av den kommunale hørselskompetansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS452022 RS 45/2022 Partsbrev: Innspill til handlingsplan - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - Styrking av den kommunale hørselskompetansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS462022 RS 46/2022 Leve hele livet - Innspill fra nestleder i Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS472022 RS 47/2022 Eventuelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut