eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og næringsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 11 08 20221108 08.11.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Plan- og næringsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS472022 PS 47/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS672022 RS 67/2022 Orienteringssak - Informasjon fra Provenia ad utvikling av grunneiendom i Dividalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS682022 RS 68/2022 Orienteringssak - Utbygging Fagerlund Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS692022 RS 69/2022 Orienteringssak - Status scooter løyper Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS702022 RS 70/2022 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 04.10.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS712022 RS 71/2022 11/1 Svar på søknad om fradeling av tomt til boligformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS722022 RS 72/2022 32/8 Svar på søknad om fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS732022 RS 73/2022 97/2 Svar på Søknad om fradeling av festetomt til næring/turistformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS742022 RS 74/2022 Innspill til Motorferdsellovutvalgets arbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS752022 RS 75/2022 Bridge - 08.11.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS762022 RS 76/2022 Næringsarbeid v/ ordfører og kommunedirektør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS772022 RS 77/2022 Info fra enhet Teknisk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS482022 PS 48/2022 Handlingsprogram vann 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS492022 PS 49/2022 Handlingsprogram avløp 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS502022 PS 50/2022 Handlingsplan formålsbygg 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS512022 PS 51/2022 Handlingsplan næring 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS522022 PS 52/2022 Handlingsplan veg 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS532022 PS 53/2022 Revidering av handlingsplan trafikksikkerhet Målselv kommune 2023-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS542022 PS 54/2022 Oppstart rullering kommunedelplan helse og omsorg for Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS552022 PS 55/2022 Vannforsyning Takelvdal - oppnevning av representanter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS562022 PS 56/2022 Vurdering av saksbehandling i sak om fastsetting av grense elv - sjø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS572022 PS 57/2022 26/2 - Utvidelse av vei og parkering - Norges råeste bakkeløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS582022 PS 58/2022 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens §6 - Troms Quest 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut