eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og næringsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 05 31 20220531 31.05.2022 09.00 Høgtun kulturklynge Klasserom Plan- og næringsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232022 PS 23/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS392022 RS 39/2022 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 28.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS402022 RS 40/2022 18/3 Søknad om omdisponering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS412022 RS 41/2022 92/5 Svar på søknad om fradeling av fritidstomt , Innsetveien 128 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS422022 RS 42/2022 Bridge - 31.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS432022 RS 43/2022 Næringsarbeid v/ ordfører og kommunedirektør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS442022 RS 44/2022 Info fra enhet Teknisk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS242022 PS 24/2022 Utbyggingsavtale Fagerlund - politiske behandlinger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS252022 PS 25/2022 Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS262022 PS 26/2022 Revisjon av Målselv kommunes vinterforskrift for gjennomføring av oppmålingsforretninger etter matrikkeloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS272022 PS 27/2022 Utvidelse av rekreasjonsløyper i Målselv kommune - Høring og offentlig ettersyn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS282022 PS 28/2022 32/42 Søknad om Omdisponering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS292022 PS 29/2022 18/3 Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for masseuttak i Sollia Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS302022 PS 30/2022 Ny sak - Vannforsyning i Takelvdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS312022 PS 31/2022 Ny sak - Arkitektkonkurranse - utvikling av Bardufoss by Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS322022 PS 32/2022 Ny sak - Nord norsk næringsliv og leveranser til Forsvaret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut