eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og næringsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 03 24 20220324 24.03.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Plan- og næringsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152022 PS 15/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS202022 RS 20/2022 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalget - 24.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS212022 RS 21/2022 19/10 Svar på søknad om fradeling av tomt til eksisterende bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS222022 RS 22/2022 23/7 Svar på søknad om deling av eiendommen "Moen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS232022 RS 23/2022 95/1 Svar på søknad om fradeling og innløsning av eksisterende festetomt 95/1/59 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS242022 RS 24/2022 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS252022 RS 25/2022 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS262022 RS 26/2022 Bridge - 24.03.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS272022 RS 27/2022 Næringsarbeid v/ ordfører og kommunedirektør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS282022 RS 28/2022 Info fra enhet Teknisk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS162022 PS 16/2022 Klage på vedtak om godkjenning av plan for nydyrking på 4/17 mfl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS172022 PS 17/2022 29/39 - Behandling av klage på vedtak i byggesaker nr. 229/2020 av 04.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS182022 PS 18/2022 29/38 - Klage på vedtak i Plan- og næringsutvalget 10.11.2020 - Eiendommen 29/38 Målselv Fjellandsby - Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS192022 PS 19/2022 92/5 - Søknad om dispensasjon - Bruksendring av anneks til fritidsbolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut