eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og næringsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 02 24 20220224 24.02.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Plan- og næringsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82022 PS 8/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS102022 RS 10/2022 Orienteringssak - Rapport fra de 3 arbeidsgruppene: Bolyst, Samfunnsikkerhet og Arealstrategi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS112022 RS 11/2022 Orienteringssak - Status i prosjekt Besøksforvaltning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS122022 RS 12/2022 Orienteringssak - Oppfølging folkemøtene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS132022 RS 13/2022 Orienteringssak - Rollen til PNU som styringsgruppe for arbeidet med Samfunnsplanen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS142022 RS 14/2022 Møteprotokoll Plan- og næringsutvalg - 18.01.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS152022 RS 15/2022 KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS162022 RS 16/2022 92/5 - Klage på avslag på søknad om fradeling av fritidstomt gnr. 92 bnr. 5 i Målselv kommune - kommunens vedtak oppheves Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS172022 RS 17/2022 Bridge - 24.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS182022 RS 18/2022 Næringsarbeid v/ ordfører og kommunedirektør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS192022 RS 19/2022 Info fra enhet Teknisk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS92022 PS 9/2022 Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 1. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS102022 PS 10/2022 Kystsoneplan for Tromsøregionen - Høringsuttalelse fra Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS112022 PS 11/2022 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - helikopter §6 - Troms turlag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS122022 PS 12/2022 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - snøskuter §6 - Troms turlag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS132022 PS 13/2022 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag- A KVÆRNDAL TRAFIKKSKOLE AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS142022 PS 14/2022 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut