eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 09 22 20220922 22.09.2022 09.30 Kommunehuset Formannskapssalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS792022 PS 79/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO32022 FO 3/2022 Spørsmål til kommunedirektør i forbindelse med kommunestyret 22. september 22 - Pro tjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO42022 FO 4/2022 Interpellasjon - Kompetanseklynge Bardufoss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS612022 RS 61/2022 Møteprotokoll kommunestyremøte - 09.06.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS622022 RS 62/2022 Møteprotokoll kommunestyremøte - 10.06.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS632022 RS 63/2022 Orientering om Møteplass for ungdom på Bardufoss Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS642022 RS 64/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMSRÅDET 29.08.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS652022 RS 65/2022 PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 07.03.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS662022 RS 66/2022 Årsrapport 2021 - Isbrytertjenesten i Malangen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS672022 RS 67/2022 Administrativt vedtak - innføringsklasse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS682022 RS 68/2022 Rullering av Målselv kommunes veteranplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS692022 RS 69/2022 Bridge - 22.09.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS702022 RS 70/2022 Info fra ordfører og kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS802022 PS 80/2022 Gjeninntreden i politiske verv som folkevalgt i Målselv kommune - Liv-Iris Sørgård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS812022 PS 81/2022 Gjeninntreden i politiske verv som folkevalgt i Målselv kommune - Kristel Sørgård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS822022 PS 82/2022 Finansrapport 2. tertial 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS832022 PS 83/2022 Økonomirapport per 2. tertial 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS842022 PS 84/2022 Kommuneplanens samfunnsdel for Målselv kommune 2022-2032 - 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS852022 PS 85/2022 Revidering av samarbeidavtale for kompetanseregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS862022 PS 86/2022 Tilstandsrapport Målselvskolen 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS872022 PS 87/2022 Ledervervet i Målselv forliksråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS882022 PS 88/2022 Oppnevnelse av to ekstra møtefullmektiger til Målselv forliksråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS892022 PS 89/2022 Valg av nestleder til Administrasjonsutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS902022 PS 90/2022 Søknad om fritak fra politiske verv i Målselv kommune - Laila Therese Andersen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS912022 PS 91/2022 Godkjenning av endret selskapsavtale - Arkiv Troms IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS922022 PS 92/2022 Gravferd i kommunal regi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS932022 PS 93/2022 Økning av festeavgift for gravplassene i Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS942022 PS 94/2022 Nytt veinavn Nermoveien - Adressendring for boliger knyttet til Mellombygdveien 128, 130, 132, 134 og 136 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS952022 PS 95/2022 Revisjon av Målselv kommunes vinterforskrift for gjennomføring av oppmålingsforretninger etter matrikkeloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS962022 PS 96/2022 Utbyggingsavtale Fagerlund (saken trekkes) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS972022 PS 97/2022 Boligutvikling - Øverbygd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut