eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 06 10 20220610 10.06.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS582022 PS 58/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS492022 RS 49/2022 Møteprotokoll kommunestyremøte - 12.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS502022 RS 50/2022 Møteprotokoll Eldrerådet - 03.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS512022 RS 51/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 04.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS522022 RS 52/2022 Referat fra MUR-møte 04.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS532022 RS 53/2022 PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMMENS MIDT-TROMSRÅD 29.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS542022 RS 54/2022 Interkommunalt IKT samarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS552022 RS 55/2022 Endring av navn på politistasjoner i Troms politidistrikt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS562022 RS 56/2022 Partsbrev: Status kjøp av forretningsbygg Rustahøgda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS572022 RS 57/2022 Partsbrev: Arctic Aviation Center - selskapsetablering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS582022 RS 58/2022 Bridge - 10.06.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS592022 RS 59/2022 Info fra ordfører og kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS592022 PS 59/2022 Statusrapport prosjekt Høgtun kulturklynge, første driftsår. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS602022 PS 60/2022 Økonomisk status og fastsettelse av prosjektperiode for Høgtun kulturklynge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS612022 PS 61/2022 Søknad fra Målselv historielag - Aase Nordmo Løvberg 100 årsmarkering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS622022 PS 62/2022 Status kjøp av forretningsbygg Rustahøgda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS632022 PS 63/2022 Interkommunalt samarbeid Barnevernstjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS642022 PS 64/2022 Folkehelseoversikt - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS652022 PS 65/2022 Kriterier for utbedring av lekeplasser i Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS662022 PS 66/2022 Samisk språkforvaltningsområde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS672022 PS 67/2022 Detaljregulering for Rostad hyttefelt - 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS682022 PS 68/2022 52/14 Overføring av areal til Synergiparken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS692022 PS 69/2022 Tilstandsrapport Polarbadet AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS702022 PS 70/2022 Rom- og funksjonsplan med kalkyle - tilbygg Gimlehallen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS712022 PS 71/2022 Rom og funksjonsplan - Bardufosshallen (ettersendes) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS722022 PS 72/2022 Møteplass for ungdom – justeringer 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS732022 PS 73/2022 Tilskudd til investering av maskiner og utstyr til skiløyper – prinsipiell vurdering og økonomi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS742022 PS 74/2022 Søknad om støtte til TV-aksjonen 2022 - Leger Uten Grenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS752022 PS 75/2022 Ny sak - Bardufoss velegnet som politistasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS762022 PS 76/2022 Ny sak - Valg av 2. varamedlem til styret i AAC Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS772022 PS 77/2022 Ny sak - Valg av Bolystutvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut