eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 05 12 20220512 12.05.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392022 PS 39/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS332022 RS 33/2022 Orientering fra Troms Kraft Nett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS342022 RS 34/2022 Møteprotokoll kommunestyremøte - 05.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS352022 RS 35/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 23.03.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS362022 RS 36/2022 Møteprotokoll Eldrerådet - 24.03.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS372022 RS 37/2022 Referat fra MUR-møte 14.03.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS382022 RS 38/2022 Protokoll årsmøte 4.4. 2022 - Midt-Troms friluftsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS392022 RS 39/2022 Protokoll fra møte i Midt- Tromsrådet 04.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS402022 RS 40/2022 Åpen talerstol 01.12.21 - Beskyttelsesdekke gulv Olsborghallen - Svar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS412022 RS 41/2022 Interpellasjon 09.02.22 - Beskyttelsesdekke til sportsgulv Olsborghallen - Svar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS422022 RS 42/2022 Interpellasjon 05.04.22 - Gjenoppretting av bibliotektilbud på Høgtun - Svar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS432022 RS 43/2022 Ny politivedtekt for Målselv kommune - Troms og Finnmark fylke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS442022 RS 44/2022 Målselv idrettsråd på kommunestyremøte i Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS452022 RS 45/2022 Status interkommunalt samarbeid - NAV Målselv-Bardu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS462022 RS 46/2022 Årsrapport for Midt-Troms karrieresenter 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS472022 RS 47/2022 Bridge - 12.05.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS482022 RS 48/2022 Info fra ordfører og kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS402022 PS 40/2022 Orientering - interkommunal legevakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS412022 PS 41/2022 Framdrift idrettshallene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS422022 PS 42/2022 Omsorgsboligene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS432022 PS 43/2022 Offentlig detaljregulering for Omsorgsboliger Andslimoen - 2. gangsbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS442022 PS 44/2022 Søknad om kommunal garanti og investeringstilskudd Målselv kirkelige fellesråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS452022 PS 45/2022 Søknad fra Målselv historielag - Aase Nordmo Løvberg 100 årsmarkering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS462022 PS 46/2022 Arctic Aviation Center - selskapsetablering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS472022 PS 47/2022 Etablering av interkommunalt plankontor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS482022 PS 48/2022 Tilstandsrapport Barneverntjenesten 2.halvår 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS492022 PS 49/2022 Søknad om fritak fra vervet som medlem av Målselv forliksråd - Anita Pribanic Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS502022 PS 50/2022 Valg av medlem og varamedlem til styret i Fagerlia Terrasse Borettslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS512022 PS 51/2022 Årsmelding 2021 - Eldrerådet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS522022 PS 52/2022 Årsmelding 2021 - Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut