eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 04 05 20220405 05.04.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162022 PS 16/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO22022 FO 2/2022 Interpellasjon - Gjenoppretting av bibliotektilbud på Høgtun Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS182022 RS 18/2022 Orienteringssak - Målselv idrettsråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS192022 RS 19/2022 Orientering om samarbeidet med Målselv idrettsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS202022 RS 20/2022 Møteprotokoll (offentlig) kommunestyremøte - 09.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS212022 RS 21/2022 Møteprotokoll ekstraordinært kommunestyremøte - Teams - 07.03.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS222022 RS 22/2022 Møteprotokoll Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser - 02.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS232022 RS 23/2022 PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 25.11.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS242022 RS 24/2022 Møteprotokoll Eldrerådet - 07.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS252022 RS 25/2022 Protokoll fra møte i Midt- Tromsrådet 07.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS262022 RS 26/2022 Referat fra MUR-møte - 16.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS272022 RS 27/2022 Protokoll fra styremøte i Midt-Troms friluftsråd 22.02.2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS282022 RS 28/2022 Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS292022 RS 29/2022 Samarbeidsavtale om drift av Midt-Troms karrieresenter - Tilskuddsbrev til Målselv kommune og innmelding av medlem til styringsgruppen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS302022 RS 30/2022 Takk fra Røde Kors og Kirkens Nødhjelp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS312022 RS 31/2022 Bridge - 05.04.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS322022 RS 32/2022 Info fra ordfører og kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS172022 PS 17/2022 Oppfølging av budsjettvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS182022 PS 18/2022 Status investeringsprosjekter per mars 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS192022 PS 19/2022 Tilstandsrapport barnehage januar 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS202022 PS 20/2022 Oppfølging av lekeplasskontroller Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS212022 PS 21/2022 Orientering status oppfølging etter strukturell utredning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS222022 PS 22/2022 Revisjon av retningslinjer for kontaktutvalget for Målselv helsetun og Øverbygd sykehjem og omsorgssenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS232022 PS 23/2022 Orientering status interkommunal legevakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS242022 PS 24/2022 Interkommunalt samarbeid Barneverntjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS252022 PS 25/2022 Vurdering av rapporten "Kvalitet i skolen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS262022 PS 26/2022 Kontrollutvalgets sak 35/21: Rapportering fra kommunedirektøren om oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i grunnskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS272022 PS 27/2022 Kontrollutvalgets sak 6/22: Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS282022 PS 28/2022 Målselv kommunes Totalforsvars ROS og oppfølgingsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS292022 PS 29/2022 Revidert samarbeidsavtale mellom Målselv kommune og Midt-Troms politistasjonsdistrikt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS302022 PS 30/2022 Kontrollrapporter for skjenkebevilling og røykekontroll 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS312022 PS 31/2022 Kontrollrapporter for salgsbevilling i 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS322022 PS 32/2022 Etablering av Arctic Aviation Center Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS332022 PS 33/2022 Temaplan landbruk for Midt-Troms kommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS342022 PS 34/2022 Miljøsertifisering av Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS352022 PS 35/2022 Møtegodtgjørelse - Korte møter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut