eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2022 02 09 20220209 09.02.2022 09.00 Kommunehuset Formannskapssalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS32022 PS 3/2022 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 FO12022 FO 1/2022 Interpellasjon - Kommunen må forebygge slitasje av flerbrukshallen på Olsborg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS22022 RS 2/2022 Orienteringssak - Målselv boligbygg og eiendom KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS32022 RS 3/2022 Orienteringssak - v/ Midt-Troms lensmannsdistrikt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS42022 RS 4/2022 Møteprotokoll kommunestyret - 01.12.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS52022 RS 5/2022 Møteprotokoll kommunestyremøte-Temamøte - 20.01.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS62022 RS 6/2022 PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 28.10.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS72022 RS 7/2022 PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 25.11.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS82022 RS 8/2022 Referat MUR-møte 19.01.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS92022 RS 9/2022 Tilsynsplan hjemmeundervisning Målselv kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS102022 RS 10/2022 Informasjon om Forsvarets rekvisisjonssystem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS112022 RS 11/2022 Årsbrev fra Husbanken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS122022 RS 12/2022 Høring av endringer i domstolstruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS132022 RS 13/2022 Informasjon om låneopptak for Målselv kirkelige fellesråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS142022 RS 14/2022 Omsorgsboliger Andslimoen - oppfølging og status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS152022 RS 15/2022 Bridge - 09.02.22 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS162022 RS 16/2022 Info fra ordfører og kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS42022 PS 4/2022 Finansiering av forprosjekt - høyspentkabel Andselv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS52022 PS 5/2022 Bredbåndsutbygging Takelvdalen nedre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS62022 PS 6/2022 Tilstandsrapport barnehage januar 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS72022 PS 7/2022 Oppfølging av lekeplasskontroller Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS82022 PS 8/2022 Bosetting av flyktninger i 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS92022 PS 9/2022 Fastsettelse av kommunal skolerute 2022/2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS102022 PS 10/2022 Framlegg av sluttrapport Kvalitet i skolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS112022 PS 11/2022 Kontrollutvalgets sak 35/21: Rapportering fra kommunedirektøren om oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i grunnskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS122022 PS 12/2022 Interkommunalt samarbeid Barneverntjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS132022 PS 13/2022 Status prosjektering idrettshaller og tilstandsrapport Polarbadet, samt anbefaling om videre framdrift for Bardufosshallen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS142022 PS 14/2022 ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut