eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2949 20210727 27.07.2021 Inngående brev Byggesøknad Martin Henøen   her
2021/2756 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad - Rekrutteringssak - Helsefagarbeider 50% fast stilling *****   her
2021/2756 20210727 27.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rekrutteringssak - Helsefagarbeider 50% fast stilling *****   her
2020/4164 20210726 26.07.2021 Inngående brev Årsmelding 2020 Pasient og brukerombudet   her
Ingen tilgang 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage *****   her
Ingen tilgang 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage *****   her
2021/1838 20210726 26.07.2021 Inngående brev Revidert søknad JØRAN RÆSTAD   her
2020/2886 20210726 26.07.2021 Inngående brev Erklæring om arealoverføring *****   her
2021/2103 20210726 26.07.2021 Inngående brev Fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8 i Hustadvika kommune. Ref: 21/2103 Frøyen, Renate   her
Ingen tilgang 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad - Rekrutterinssak - Støttekontakter *****   her
Ingen tilgang 20210726 26.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rekrutterinssak - Støttekontakter *****   her
2021/2848 20210726 26.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rekrutteringssak - Miljøterapeut for ungdom *****   her
2021/2848 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad - Rekrutteringssak - Miljøterapeut for ungdom *****   her
2021/2917 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad - Rekrutteringssak - Kontaktperson i barnevernstjenesten 100% fast stilling *****   her
2021/2917 20210726 26.07.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Rekrutteringssak - Kontaktperson i barnevernstjenesten 100% fast stilling *****   her
2021/2817 20210726 26.07.2021 Inngående brev Mislyktes : Møteprotokoll Administrasjonsutvalget 08.06.21 til godkjenning og signering Jan-Arve Dyrnes m.fl.   her
2021/2938 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad om å leie kommunal bolig *****   her
2020/7084 20210726 26.07.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet   her
2021/1812 20210726 26.07.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969844826 Landbruksdirektoratet   her
2020/3983 20210726 26.07.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969130459 *****   her
2021/2936 20210726 26.07.2021 Utgående brev Godkjenning av gravemelding ONECO NETWORKS AS   her
2021/2375 20210726 26.07.2021 Inngående brev Husleigekontrakt - ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/2939 20210726 26.07.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/2930 20210726 26.07.2021 Inngående brev Erverv av grunn 4/13 ingvar.h@online.no   her
2021/2829 20210726 26.07.2021 Inngående brev Legeerklæring *****   her
2021/2941 20210726 26.07.2021 Inngående brev Søknad om PBE Elnesvågen FIRESAFE AS   her
2021/2494 20210726 26.07.2021 Inngående brev Sak avsluttet (saksnummer 102542) Istad Nett   her
Ingen tilgang 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage *****   her
Ingen tilgang 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage *****   her
Ingen tilgang 20210726 26.07.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i Barnehage *****   her
2021/2747 20210725 25.07.2021 Utgående brev Tillatelse til riving av låve på gnr.87 bnr.22 Alf Kristian Breivik   her
2020/6296 20210725 25.07.2021 Utgående brev Avslag på søknad om dispensasjon til fradeling og oppføring av garasje på gnr. 56 bnr. 93 CONSULENTPARTNER AS   her
2021/8 20210725 25.07.2021 Inngående brev Koronavaksinasjon - køyreplan veke 30 *****   her
2021/8 20210725 25.07.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2021-07-21 *****   her
2021/315 20210725 25.07.2021 Inngående brev Forslag til rullering av arealdelen til kommuneplanen Páll Björgvinsson   her
2021/9 20210725 25.07.2021 Utgående brev Melding om bruk av ild utendørs Asbjørn Ødegård   her
2021/1555 20210725 25.07.2021 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel Olav Øyvind Hansen   her
2021/1595 20210725 25.07.2021 Utgående brev Innløsing av deler av eiendommene 5/1 og 5/1-2 ADVOKAT THOMAS URDSHALS   her
2021/2750 20210725 25.07.2021 Utgående brev Geoteknisk vurdering solveig@ikon.no   her
2021/2779 20210725 25.07.2021 Utgående brev Tillatelse til tilbygg på gnr.34 bnr.128 Øyvind Sandersen   her
2021/385 20210725 25.07.2021 Inngående brev Re: Møte vedr kostnader Olav Terje Flataker   her
2021/2926 20210725 25.07.2021 Utgående brev Skjenkebevilling enkeltanledning Eide Båthavn forening - innhenting av uttale *****   her
2021/385 20210725 25.07.2021 Utgående brev Angående vannkostnader Olav Terje Flataker   her
2021/2739 20210725 25.07.2021 Utgående brev Tillatelse til bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel på gnr.46 bnr.217 Hans Fredrik N Riksfjord   her
2021/2860 20210725 25.07.2021 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte - ***** ***** ***** *****   her
2021/2860 20210725 25.07.2021 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/2860 20210725 25.07.2021 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/2860 20210725 25.07.2021 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte - ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/2860 20210725 25.07.2021 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte - ***** ***** ***** *****   her
2021/2860 20210725 25.07.2021 Inngående brev Søknad om statlig bostøtte - ***** ***** ***** *****   her