eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 09 22 20210922 22.09.2021 10.00 Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS472021 PS 47/2021 Kvalitetsmelding Bardu-skolene skoleåret 2019 - 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS392021 PS 39/2021 Søknad om støtte til skuddpremier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS402021 PS 40/2021 Interkommunalt samhandlingssekretariat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422021 PS 42/2021 Oppnevning av representant til styret i Viken Senter for perioden 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS452021 PS 45/2021 Gjeterhytter Altevann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS482021 PS 48/2021 Skolestruktur i Bardu kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS432021 PS 43/2021 Revidert avtale krisesenter i Midt-Troms Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS442021 PS 44/2021 Ny selskapsavtale KomRev NORD IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412021 PS 41/2021 Valg av nytt sekretariat for kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS492021 PS 49/2021 Avhending av skolearealer - anbefaling fra SUP - Sponga utviklingsprosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS462021 PS 46/2021 PRIORITERING OG FINANSIERING UTREDNING SKUTERLØYPER Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll