eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1179 20220621 21.06.2022 Utgående brev Blåfrostfestivalen. Søknad om støtte til etablering og gjennomføring av "Sommerblå Barnefestival" i 2022 Øivind Holthe
2022/491 20220621 21.06.2022 Utgående brev Nordnes Kro og Camping AS. Søknad om delfinansiering av prosjekt for sykkelutleie NORDNES KRO OG CAMPING AS
2018/463 20220617 17.06.2022 Saksframlegg/innstilling Revisjon - Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse
2018/604 20220617 17.06.2022 Saksframlegg/innstilling Ressursfordeling til grunnskolene i Saltdal
2021/83 20220615 15.06.2022 Saksframlegg/innstilling Vensmoen omsorgsbolig: endringsforslag sak PS 12/22
2022/520 20220614 14.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Tove Bentsen
2022/520 20220614 14.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Anna Ingegerd Strøm
2022/520 20220614 14.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Tom Harald Stormo
2022/520 20220614 14.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Tony Andreas Knædal
2021/188 20220610 10.06.2022 Inngående brev Saltdal kontrollutvalg: Protokoller fra møte 9. juni 2022 Sekretariatet - Lars Hansen
2017/1805 20220610 10.06.2022 Inngående brev Brev om skadefelling Jenny Rolness
2018/709 20220610 10.06.2022 Utgående brev Anmeldelse Lensmannen
2018/709 20220610 10.06.2022 Utgående brev Anmeldelse Fauske Lensmannskontor
2018/1310 20220610 10.06.2022 Inngående brev Protokoll fra Generalforsamlingen i ISOK AS ISOK AS
2019/200 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Virksomhetsplan kultur 2020
2021/64 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus på friområde.
2021/1019 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling igangsettingstillatelse, carport tilknyttet bolig. Tor Ove Olsen. Eiendom 8/201.
2021/1151 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon. Oppføringa naust Krokvatnet, Saltdal kommune
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Kurt Vegar Spørck
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Pål Kenneth Strøm
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Ingvar Ramsvik
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Richard Guttorm Andersen
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Rune Alm
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Rutt Jorun Gustavsen
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Birger André Andreassen
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Ann Kristin Karlsen
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Sten Isaksen
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Øyvind Stolpen
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Anne-Lise Stornes
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Dagfinn Strøm
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Sture Isaksen Lundbakk
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Terje Jensen
2022/520 20220610 10.06.2022 Utgående brev Informasjon etter periodisk ajourhold av arealopplysninger 2022 Thorleif Vik
2022/419 20220610 10.06.2022 Saksframlegg/innstilling Igangsettingstillatelse, grillstue. Saltdal Sanitetsforening v/ Cicilie Bringslimark. Eiendom 43/245.
2022/418 20220609 09.06.2022 Utgående brev Gnr. 39/13. Søknad om deling/justering av grunneiendom. Junkerdal. Thure Lindmark m.f. Thure Valter Lindmark
2022/402 20220609 09.06.2022 Utgående brev Varsel om frist for å overføre landbrukseiendom i dødsbo til ny eier Roald Pettersen m.fl.
2022/449 20220609 09.06.2022 Inngående brev Angående makeskifte av eiendom til gang-og sykkelvei Roger Andrè Strand
2022/449 20220609 09.06.2022 Inngående brev Kjøpekontrakt. Salg til Saltdal kommune en parsell av eiendommen sin til gang-og sykkelvei. Gnr 8/128 Ronny og Marianne Petterson
2022/449 20220609 09.06.2022 Inngående brev Kjøpekontrakt mellom Saltdal kommune og Torbjørg Schelderup Johansen om kjøp av 2 parseller til gang-og sykkelvei. Gnr 8/9 irene Holtedahl
2022/449 20220609 09.06.2022 Inngående brev Kjøpekontrakt. Salg av tomt mellom Bimba og Kent Inge pettersen til bygging av pumpestasjon. Gnr 17/9 Kent Inge Pettersen
2022/449 20220609 09.06.2022 Inngående brev Kjøpekontrakt. Rita Edvardsen selger en parsell til Saltdal kommune til gang-og sykkelvei. Gnr 8/49 Rita Edvardsen
2022/449 20220609 09.06.2022 Inngående brev Signert avtale mellom Indre Salten Eiendom og Saltdal kommune. Gnr 43/1348 Indre Salten Eiendom
2022/449 20220609 09.06.2022 Inngående brev Miljøfyrtårn- Regionavtale for kommunene i Salten m.m Anna Welle
2022/454 20220609 09.06.2022 Inngående brev Forespørsel om tillatelse til å bruke Øyra lørdag 2. juli Karl-Peter Johansen
2022/454 20220609 09.06.2022 Inngående brev Svar på forespørsel om tillatelse til å bruke Øyra lørdag 2. juli Saltdal Kommune - Frode Tjønn
2022/536 20220609 09.06.2022 Utgående brev Krav til situasjonsplan Ronny Andre Olsen
2022/545 20220609 09.06.2022 Inngående brev Gnr 5/1. Søknad om konsesjon. Jon Ajaxson og Odd Kjetil Fredagsvik Jørn Nordhus
2022/142 20220609 09.06.2022 Utgående brev Avklaring - gjennomføring av Kraftkonferansen 2022 Bodøregionens utviklingsselskap
2022/230 20220609 09.06.2022 Utgående brev Avtale. Bruk av Skansenøyra friluftsområde til Sommerblå - barnefestival. NORDLAND FYLKESKOMMUNE
2021/1095 20220609 09.06.2022 Utgående brev Arealoverføring fra gnr. 26, bnr. 1 til gnr. 26, bnr. 9 STATENS KARTVERK, tinglysingen