eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/336 20220124 24.01.2022 Inngående brev Brev til landets kommuner Helsedir - Trykk-Tjenester
2022/10 20220124 24.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 42 om koronavaksinasjonsprogrammet Statsforvalteren i Nordland
2022/10 20220124 24.01.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 42 om koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine
2022/10 20220124 24.01.2022 Inngående brev Orientering om endringer i covid-19 forskriften Statsforvalteren i Nordland
2022/83 20220124 24.01.2022 Inngående brev Telenor sanering. Søknad om motorferdsel i utmark LINJEPROFF AS
2021/336 20220124 24.01.2022 Inngående brev Oversikt over antall personer med utviklingshemming under Vertskommuneordningen per 01.01.2022 sendt fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet - no-reply@helsedirektoratet.no
2021/746 20220124 24.01.2022 Utgående brev Erklæring om konsesjonsfrihet STATENS KARTVERK
2017/1065 20220124 24.01.2022 Inngående brev Jan Seiring. Søknad om motorferdsel i utmark. Balvatn Jan Seiring
2017/2169 20220124 24.01.2022 Inngående brev Beslutning om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3516 20220124 24.01.2022 Inngående brev Melding om tilsyn. Fløyveien 12 Arbeidstilsynet
2017/3516 20220124 24.01.2022 Inngående brev Melding om tilsyn. Bomiljø Rognan Arbeidstilsynet
2020/168 20220124 24.01.2022 Utgående brev Cato Johansen. Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Cato Johansen
2021/165 20220124 24.01.2022 Inngående brev Eksamen grunnskole - vår 2022 STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2022/82 20220122 22.01.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd - smil, 984756232 Landbruksdirektoratet
2022/10 20220121 21.01.2022 Inngående brev Korona: Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
2022/57 20220121 21.01.2022 Utgående brev Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 Nordland Fylkeskommune
2022/16 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomhetet. Røkland Kafè og Grillkjøkken AS Regionalforvaltning - RF13.50
2021/191 20220121 21.01.2022 Inngående brev Omsetningsoppgave. Røkland Kafè og Grillkjøkken AS Azad Narsi
2020/575 20220121 21.01.2022 Inngående brev Høring fra Kunnskapsdepartementet Dss Dep - Distribusjonsoppdrag
2020/802 20220121 21.01.2022 Inngående brev Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning Statsforvalteren - Solvær, Line Lorentzen
2018/534 20220121 21.01.2022 Inngående brev 22/1054 Høring - Valnesfjord elgvald - Søknad om nedsettelse av minsteareal for felling av elg FAUSKE KOMMUNE ENHET PLAN- OG UTVIKLING
2018/1579 20220121 21.01.2022 Inngående brev Rundskriv H-2/22 Statsbudsjettet for 2022 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kdd Dep - Ilyas Hina
2018/1580 20220121 21.01.2022 Inngående brev Strategisk plan for jordvern i Nordland 2022-2025 er vedtatt STATSFORVALTEREN I NORDLAND
2019/891 20220121 21.01.2022 Inngående brev Rapportering - Tilskudd i 2021 til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET
2022/76 20220120 20.01.2022 Inngående brev Årsrapport for typegodkjente minirenseanlegg - fra August Norge AS Augustnorge - Tone Alme - August Norge
2022/79 20220120 20.01.2022 Inngående brev Kopi av levert søknad om tilskudd til forebyggende tiltak for rovviltskader 2022 Miljodir - ikke-svar@miljodir.no
2022/66 20220120 20.01.2022 Inngående brev Offentlig søkerliste Saltdal kommune
2022/67 20220120 20.01.2022 Inngående brev Offentlig søkerliste Saltdal kommune
2022/41 20220120 20.01.2022 Utgående brev Halfdan Kristiansen. Søknad om motorferdsel i utmark Halfdan Kristiansen
2022/42 20220120 20.01.2022 Utgående brev Jim Tovås Kristensen. Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Jim Tovås Kristensen
2022/44 20220120 20.01.2022 Utgående brev Espen Arnesen. Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Espen Arnesen
2021/1178 20220120 20.01.2022 Inngående brev Botiltak som ikke er fosterhjem eller institusjon - presisering av regelverket Bufetat
2021/533 20220120 20.01.2022 Inngående brev Innspill. Janne Grauer Myrvoll. 20.01.22 1 s. Janne Grauer Myrvoll
2021/1072 20220120 20.01.2022 Inngående brev Erklæring om selvbygger. Tobias Olufsen
2021/1072 20220120 20.01.2022 Utgående brev Oversendelsesbrev Tobias Olufsen
2021/1069 20220120 20.01.2022 Inngående brev Gjelder bilhold for psykisk utviklingshemmede i Saltdal kommune - hastesak Sissel kristensen
2017/3158 20220120 20.01.2022 Inngående brev Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 - høring HELSE NORD RHF
2017/2934 20220120 20.01.2022 Inngående brev Utleie Slipen Scene, des 21 / jan 22 Me - Øivind Holthe
2018/111 20220120 20.01.2022 Inngående brev Vedr. 22-10347-1 - Høring - E6 tunneler mellom Fauske og Rognan - forbikjøringsforbud Statens vegvesen
2017/2168 20220120 20.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Statens kartverk
2017/2168 20220120 20.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Statens kartverk
2017/2168 20220120 20.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument ***** ***** Statens kartverk
2017/2168 20220120 20.01.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument ***** ***** Statens kartverk
2019/341 20220119 19.01.2022 Inngående brev Anne Katrin Skjeldal. Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag Anne Katrin Skjeldal
2020/1136 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2020/1136 20220119 19.01.2022 Utgående brev Vedtak om parkeringskort for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2021/304 20220119 19.01.2022 Utgående brev Arnmod Bjørnstad. Søknad om motorferdsel i utmark Arnmod Bjørnstad
2020/98 20220119 19.01.2022 Inngående brev Søknad utvidet skjenkeområde Blåfrostfestivalen
2022/38 20220119 19.01.2022 Utgående brev Arne Seljeås. Søknad om motorferdsel i utmark Arne Seljeås
2022/74 20220119 19.01.2022 Utgående brev Oversendelse protokoll for arealoverføring fra 43/39 til 43/1106 Elsa Spørck m.fl.