eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/11975 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** Oppsigelse ***** ***** ***** *****
2022/29 20220124 24.01.2022 Inngående brev 17/90 - Kommunale forhold på Skoleveien 1 - gnr. 17,bnr.90 (ldeell andel 1/1) i Målselv kommune MIDT TROMS EIENDOM AS
2021/11178 20220124 24.01.2022 Inngående brev AVTALE OM KJØP AV SERVICETJENESTER FRA MONTAR AS MONTAR AS
2018/3377 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om forlengelse av permisjon *****
2022/44 20220124 24.01.2022 Inngående brev Refusjonsgaranti leirskoleopphold våren 2022 - Hansnes skole - Vanna Montessori - Vannvåg oppvekstsenter KARLSØY KOMMUNE
2020/697 20220124 24.01.2022 Inngående brev REFUSJON AV KOMMUNENS UTGIFTER TIL JEGERPRØVEN ‐ 2021 MILJØDIREKTORATET
2020/2135 20220124 24.01.2022 Inngående brev Årsrapport minirenseanlegg 2021 NOROPTION AS
2021/12350 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/12350 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/12351 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/12351 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/7 20220124 24.01.2022 Inngående brev RAPPORT OG SKILTLOGG FOR OFFENTLIGE ETTERSØK 20.01.22 Stein Eriksen
2022/29 20220124 24.01.2022 Inngående brev 60/76 - Restansesjekk/12210126/Karlstadveien 780 EIENDOMSMEGLER 1 NORD-NORGE AS
2021/12101 20220124 24.01.2022 Inngående brev MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - VIKARIAT/ENGASJEMENT fom 010322 tom 150822 + TAUSHETSERKLÆRING OG ARBEIDSREGLEMENT *****
2021/12160 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Svar på søknad om dispensasjon fra Målselv kommunes forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §1
2021/12269 20220124 24.01.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2021/12290 20220124 24.01.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2021/12290 20220124 24.01.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2021/12291 20220124 24.01.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2021/12291 20220124 24.01.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2021/12007 20220124 24.01.2022 Inngående brev Oversendelsesbrev rundskriv IS-4/2022 -Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helseog omsorgstjenester i kommunene HELSEDIREKTORATET
2021/11965 20220124 24.01.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2021/11504 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens §6
2021/11527 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift 23/7 Deling etter Jordloven - ny behandling
2021/12539 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Detaljregulering for Omsorgsboliger Andslimoen, planident 5418202101 - 1. gangsbehandling
2021/12545 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2021/12560 20220124 24.01.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2021/12778 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging *****
2021/12779 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging *****
2021/12779 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
2021/12779 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
2021/12780 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** *****
2021/12780 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
2021/12780 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging *****
2021/12780 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
2021/12781 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/12781 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
2021/12781 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
2021/12781 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
2021/12783 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging *****
2021/12783 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging *****
2021/12783 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** *****
2021/12783 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
2021/12784 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****
2021/12789 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
2021/12789 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****
2021/12789 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/12789 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** *****
2021/12790 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging *****
2021/12790 20220124 24.01.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** *****