eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/3669 20221128 28.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3681 20221128 28.11.2022 Utgående brev Kunngjøring av oppstart Kommunedelplan helse og omsorg 2023-2033 Statsforvalteren i Troms og Finnmark m.fl.
2017/4336 20221128 28.11.2022 Inngående brev Deltakelse og økonomisk støtte til elgmerkeprosjekt i Troms 2023-2028 Dyrøy kommune
2018/354 20221128 28.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/924 20221128 28.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/2190 20221128 28.11.2022 Inngående brev Pleie nærstående ved livets slutt *****
2018/2190 20221128 28.11.2022 Inngående brev Bekreftelse søknad om pleiepenger *****
2018/2190 20221128 28.11.2022 Utgående brev Pleie nærstående ved livets slutt *****
2018/2325 20221128 28.11.2022 Utgående brev Søknad om permisjon *****
2018/3360 20221128 28.11.2022 Saksframlegg/innstilling Medlemskap i DIGI Troms og Finnmark
2019/452 20221128 28.11.2022 Utgående brev 5418-32/202, 203 Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing
2019/757 20221128 28.11.2022 Utgående brev Oppsigelse *****
2019/757 20221128 28.11.2022 Inngående brev Oppsigelse *****
2019/1312 20221128 28.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/2116 20221128 28.11.2022 Saksframlegg/innstilling Driftstilskudd 2023 samt selskapsetablering AATC
2020/196 20221128 28.11.2022 Utgående brev Elevtall Sameskolen i Troms pr.01.10.22 UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/266 20221128 28.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/330 20221128 28.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2020/925 20221128 28.11.2022 Utgående brev Ferdigstillelse av ombygging Istindli - Langrabbveien Gunnar Johannes Grøtte m.fl.
2020/925 20221128 28.11.2022 Utgående brev Innvilga tilleggsbevilgning, skogsvegbygging, Istindli Langrabben Inge Rognmo m.fl.
2020/930 20221128 28.11.2022 Utgående brev 104/67 - Ferdigattest - Tilbygg hytte Janne Ingeborg Dahlkvist
2020/1138 20221128 28.11.2022 Inngående brev Grensejustering gnr. 53/432 og 53/67 i Målselv kommune Leif Petter Sommerseth
2020/1287 20221128 28.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/10910 20221128 28.11.2022 Utgående brev Innløsing av opsjon for Voksenopplæringa UNDERVISNINGSSERVICE AS
2022/1616 20221128 28.11.2022 Utgående brev 51/31 - Tillatelse til tiltak - Endring av gitt tillatelse - Endret plassering - Flerbrukshangar NORCONSULT AS
2022/1731 20221128 28.11.2022 Utgående brev Endelig tilsynsrapport årsplan Vivi Ann Klokkerhaug
2022/1731 20221128 28.11.2022 Utgående brev Endelig tilsynsrapport årsplan Liv Solfrid Sandvoll
2022/1871 20221128 28.11.2022 Utgående brev Arbeidsbevis Nadiia Mishchenko
2022/1976 20221128 28.11.2022 Utgående brev Andselv, 9325 Bardufoss - 54/173 - Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Bardufoss Møbler m.fl.
2022/1976 20221128 28.11.2022 Utgående brev Andselv, 9325 Bardufoss - 54/173 - Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Bardufoss Møbler m.fl.
2022/2081 20221128 28.11.2022 Inngående brev Svar på tilbud på stilling - Renholdsstillinger Marthe Kjellmo
2022/2147 20221128 28.11.2022 Inngående brev Søknad - Vi søker ny næringssjef *****
2022/2147 20221128 28.11.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Vi søker ny næringssjef *****
2022/2169 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/2185 20221128 28.11.2022 Utgående brev Tilbud på stilling - Pedagogiske leder og barnehagelærere *****
2022/2209 20221128 28.11.2022 Utgående brev 54/316 - Tillatelse til tiltak - Lagerhall Coop Obs Bygg Bardufoss ING K DØMBE
2022/2221 20221128 28.11.2022 Utgående brev Tilbud på stilling - Undervisningsstilling 50% - Bardufoss ungdomsskole *****
2022/2221 20221128 28.11.2022 Utgående brev Innstilling 50% undervisningsstilling Bardufoss ungdomsskole Heidi Hilmarsdotter Hansen
2021/13270 20221128 28.11.2022 Saksframlegg/innstilling Søknad om endring av garantivilkår Bardufoss Storhall AS
2021/13323 20221128 28.11.2022 Inngående brev DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN (DKSS) – ORIENTERING OM SØKNADSFRIST FOR TILSKUDD 2023 Troms og Finnmark fylkeskommune
2022/6 20221128 28.11.2022 Utgående brev Kunngjøring AS NYE TROMS
2022/39 20221128 28.11.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2022/216 20221128 28.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2022/295 20221128 28.11.2022 Inngående brev Oppfølging av tilsyn - lukking av varsel og vedtak om pålegg Arbeidstilsynet
2022/420 20221128 28.11.2022 Inngående brev INNKALLING GENERALFORSAMLING FOR 2022, Nordic Motor AS NORDIC MOTOR AS
2022/700 20221128 28.11.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
2022/1061 20221128 28.11.2022 Utgående brev Personalsamtale *****
2022/1121 20221128 28.11.2022 Utgående brev Barnelister fakturagrunnlag høst 2022 BALSFJORD KOMMUNE
2022/1451 20221128 28.11.2022 Utgående brev Avslag på mottatt søknad - Arealplanlegger interkommunalt plankontor *****
2022/1451 20221128 28.11.2022 Utgående brev Avslag på mottatt søknad - Arealplanlegger interkommunalt plankontor *****