eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/46 20220624 24.06.2022 Inngående brev Oversendelse av korrigert rundskriv A-1/2022 om statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
2018/1961 20220624 24.06.2022 Inngående brev Overvåkingsprogrammet for hjortevilt 2022-2027 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
2022/1474 20220624 24.06.2022 Inngående brev Avtale om konsulentbistand - Oppdrag for utarbeidelse av veteranplan ARILD THOBIASSEN, LEDE-, ORG - OG PROSJEKTSTØTTE I OFFENTLIG SEKTOR
2022/476 20220624 24.06.2022 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill på ekstern høring - Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk og seksuell helse og tannhelse HELSEDIREKTORATET
2022/404 20220624 24.06.2022 Inngående brev 58/1 - Melding om hogst i vernskog Ann Jorun Rønningsen
2021/10963 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2032 BARDUFOSS SENTRUMS VELFORENING
2022/445 20220624 24.06.2022 Inngående brev Rovviltnemndsmøte per Teams den 28.6.2022 klokken 9-11 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2022/432 20220624 24.06.2022 Inngående brev 54/14 - Tilbakemelding på nytt nabovarsel - omsorgsboliger på eiendommen gnr. 54 bnr. 14 på Andslimoen i Målselv kommune STATENS VEGVESEN
2022/511 20220624 24.06.2022 Inngående brev Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd LANDBRUKSDIREKTORATET
2021/10963 20220624 24.06.2022 Inngående brev HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2022-23 NERBYGDA VE OG VEL
2022/1128 20220624 24.06.2022 Inngående brev 54/859/2 - Melding om igangsatt tiltak - Carport/garasje Trond Minkstuen
2017/3276 20220624 24.06.2022 Inngående brev Varsel skyting Råvatn uke 26 Marianne Brakstad
2017/3157 20220624 24.06.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2017/3422 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2017/3620 20220624 24.06.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2017/3695 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3695 20220624 24.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/3939 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2017/3964 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/4371 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2017/4372 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2018/588 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1012 20220624 24.06.2022 Inngående brev ARBEIDSAVTALE fom 010822 + TAUSHETSERKLÆRING OG ARBEIDSREGLEMENT *****
2018/1246 20220624 24.06.2022 Inngående brev ARBEIDSAVTALE fom 010822 + TAUSHETSERKLÆRING OG ARBEIDSREGLEMENT *****
2018/1480 20220624 24.06.2022 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV *****
2018/1775 20220624 24.06.2022 Inngående brev MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - VIKARIAT/ENGASJEMENT ved 2270 fom 010822 tom 301123 + TAUSHETSERKLÆRING OG ARBEIDSREGLEMENT *****
2018/2162 20220624 24.06.2022 Inngående brev MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - TIME AVTALE/TILKALLING ved 7331 fom 060622 tom 141022 + TAUSHETSERKLÆRING OG ARBEIDSREGLEMENT *****
2018/2174 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon - BARDUFOSS FLYKLUBB, org.nr. 993 021 148 - Bardufoss Flyarena Klubbhus - anleggsnummer: 51118 Lotteri- og stiftelsestilsynet
2018/2406 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2019/377 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2019/452 20220624 24.06.2022 Utgående brev Bekreftelse på sletting av jordskifte krev i sak 21-109074RFA Bakkehaug i Målselv kommune Jordskifterett Wenche Kaspersen
2019/1284 20220624 24.06.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2019/1312 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2021/10963 20220624 24.06.2022 Inngående brev Innspill til Samfunnsplanen 2022-2032 MÅLSELV VENSTRE
2021/10897 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høyring av endringar i gravplassloven om digital gravferdsmelding osb. BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
2020/2284 20220624 24.06.2022 Inngående brev Høringsuttalelse – plan for sikring mot leirskred - utløpet av Fiskebekken / Leirbekken - Målselv kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK
2021/2459 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2021/11087 20220624 24.06.2022 Inngående brev VEDTAK OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR FOR SYKEPENGER TIL ARBEIDSTAKER SOM HAR SYKEFRAVÆR PÅ GRUNN AV SVANGERSKAP *****
2021/11114 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2019/1593 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2019/1905 20220624 24.06.2022 Inngående brev Tilsagn om momskompensasjon - MÅLSELVS SKISKYTTERE, org.nr. 992 613 122 - Bardufoss idrettspark - anleggsnummer: 2627 Lotteri- og stiftelsestilsynet
2019/1924 20220624 24.06.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2019/1925 20220624 24.06.2022 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****
2019/1950 20220624 24.06.2022 Utgående brev Vitnemål ***** *****
2019/2334 20220624 24.06.2022 Inngående brev MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE - TIME AVTALE/TILKALLING ved 3721 fom 130622 tom 310523 + TAUSHETSERKLÆRING OG ARBEIDSREGLEMENT *****
2020/65 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/311 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2020/343 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
2020/343 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
2020/375 20220624 24.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****