eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/90 20220124 24.01.2022 Inngående brev Prognoser for samisk språkopplæring skoleåret 2022-2023, utenfor de samiske kjerneområdene Statsforvalteren - Pedersen, Marit Helene
2021/571 20220124 24.01.2022 Inngående brev Karlsøy kommune ref: 2021/571 - KLPREF456670-SA205 Klp - Post Ansvar
2021/1388 20220124 24.01.2022 Inngående brev MANGELFULL SØKNAD - FRADELING AV PARSELL FRA EIENDOMMEN GBNR. 51/8, VANNVÅG Halvard Sørensen jan-Hugo Sørensen
2021/439 20220124 24.01.2022 Inngående brev Etterlyser status på utbetaling Lise og Per-Magne Halvorsen
2022/85 20220124 24.01.2022 Inngående brev Bekymringsmelding Ronny Paulsen
2021/952 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** ***** *****
2022/1 20220124 24.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/66 Løpenr: 591/2022 Dokument tittel: Høring - Søknad om deling av grunneiendom gbnr 6/14 Geir Bjarnesen
2020/649 20220124 24.01.2022 Inngående brev Spørsmål til Levekårsutvalget marit sirevåg
2022/83 20220124 24.01.2022 Inngående brev Høring - reduksjon av minstearealet for fellingstillatelse på elg, for Kvaløya og Tromsø kommunes del av Ringvassøya. Tromso Kommune - Bo Eide
2020/172 20220124 24.01.2022 Inngående brev Kopi av levert søknad Miljodir - ikke-svar@miljodir.no
2020/206 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest gbnr 6/70 Kurt Jarle Johansen
2019/3605 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
2019/3781 20220124 24.01.2022 Inngående brev Nye skader på ***** ***** *****
2020/92 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
2019/2708 20220124 24.01.2022 Inngående brev Endringssøknad Jack Steinar Solli
2019/3321 20220124 24.01.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale *****
2018/1568 20220124 24.01.2022 Inngående brev Melding om svangerskapspermisjon *****
2018/287 20220124 24.01.2022 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2018/361 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad/svar om permisjon *****
2018/821 20220124 24.01.2022 Inngående brev Nav har innvilget søknaden din om svangerskapspenger *****
2018/1253 20220124 24.01.2022 Inngående brev ***** ***** ***** Korrigering Refusjonskrav for undervisning gjesteelev ***** ***** ***** *****
2020/425 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om ferdigattest gbnr 7/225 Anne Grethe Johansen
2021/10 20220124 24.01.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd fra Sjømatfondet Iben Hoel Jensen
2021/834 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om plass i kulturskolen *****
2022/86 20220124 24.01.2022 Inngående brev Informasjon om søknadsrutiner for gjesteelev fra Larvik kommune LARVIK KOMMUNE
2022/87 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 49/74 Svein Dalsbø
2022/92 20220124 24.01.2022 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2022/93 20220124 24.01.2022 Inngående brev Høringsbrev Troms og Finnmark fylkeskommune
2022/43 20220124 24.01.2022 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
2021/1398 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om ressurser til spesialundervisning *****
2021/1456 20220124 24.01.2022 Utgående brev Vedlikehold kommunale boliger - jobber som skal prioriteres Byggmester Tony jensen AS
2021/1214 20220124 24.01.2022 Inngående brev Søknad om salgsbevilling - Reinøy Handel AS REINØY HANDEL AS
2022/81 20220121 21.01.2022 Inngående brev 22/1352-1 Rundskriv H-2/22 Statsbudsjettet for 2022 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kdd Dep - Ilyas Hina
2021/1132 20220121 21.01.2022 Inngående brev Eiendommer som skal overføres til kirken Karlsoy Kommune - Kristin Hølleland
2021/1132 20220121 21.01.2022 Inngående brev Vedr. overføring til kirken Karlsoy Kommune - Annie Aune
2022/79 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til å kjøre snøskuter. Olkelva. Skipsfjorden. Edmund Karlsen
2021/1132 20220121 21.01.2022 Inngående brev Eiendommer som skal overføres til kirken Karlsoy Kommune - Annie Aune
2021/10 20220121 21.01.2022 Inngående brev Utbetalingsanmodning, Sjømatfondet Tanita Christi Eilertsen
2022/34 20220121 21.01.2022 Inngående brev Søknad - Utviklingsprosjekt Nye Hav og Fjell - RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2022-0001 Regionalforvaltning - RF13.50
2022/77 20220121 21.01.2022 Inngående brev Flomproblem i Ørneveien på Vannøya Knut Werner Hansen
2022/1 20220121 21.01.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1201 Løpenr: 11598/2021 Dokument tittel: Orientering om klagerett på vedtak Online
2022/76 20220121 21.01.2022 Inngående brev Innmelding av evt. saker til kommende Årsmøte i Gamnes Utmarkslag 26.02.2022 kjell oddvar inderby
2021/10 20220121 21.01.2022 Inngående brev Dokumentasjon til søknad Sjømatfondet. Kay-Eirik Bogen Kay-Eirik Bogen
2022/34 20220121 21.01.2022 Inngående brev Vedlegg til søknad til Kommunalt utviklingsfond, Karlsøy Kommune Marit Mydland
2022/75 20220121 21.01.2022 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 Postmottak Miljødirektoratet
2021/347 20220121 21.01.2022 Inngående brev Rapportering - Tilskudd i 2021 til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET
2020/466 20220121 21.01.2022 Inngående brev Korrigering av egenandel skoleskyss skoleåret 2020/2021 – Karlsøy kommune Troms og Finnmark fylkeskommune
2020/696 20220121 21.01.2022 Inngående brev Studieavtale *****
2020/876 20220121 21.01.2022 Utgående brev Tjenestebevis *****
2020/1030 20220121 21.01.2022 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****